Spring naar content

Aangepaste cesuur examen BKB

Beste oud-studenten BKB,

Dit bericht geldt alleen voor de oud-studenten die examen hebben gedaan bij de Associatie (v.a. september 2016). Mogelijk is dit bericht door verhuizing of andere reden aan je voorbij gegaan, daarom brengen we je graag nog even op de hoogte van het volgende.

In de afgelopen periode heb je het examen Basiskennis Boekhouden (BKB®) / Elementair Boekhouden afgelegd. Dit examen wordt afgenomen door individuele kandidaten en wordt eveneens door het voortgezet onderwijs aangeboden aan leerlingen.  Op alle examenbanken van de Associatie  wordt continue onderhoud gepleegd om de inhoud van de examenvragen up-to-date te houden. In september 2016 is er ook onderhoud gepleegd op de examenvragen van BKB® / Elementair Boekhouden. Voor ingebruikname was de verwachting dat deze update een licht matigend effect zou hebben op de slagingspercentages van dit examen.

Het examen Basiskennis Boekhouden (BKB®) / Elementair Boekhouden heeft sinds de start van het online examen een slagingspercentage van gemiddeld 70%. Het slagingspercentage van de afnames binnen het voortgezet onderwijs lag altijd iets lager dan het slagingspercentage van de particuliere afnames, maar was op niveau.

Na de update in september 2016 is het slagingspercentage van de individuele afnames iets gezakt, maar nog steeds op niveau. Het slagingspercentage binnen het voortgezet onderwijs daarentegen kent een forsere daling en het verschil met de individuele afnames is vergroot. Ook zijn er grote verschillen in de slagingspercentages van de scholen onderling. We vinden de daling aan de hoge kant en daarom hebben wij besloten om de cesuur (grens tussen gezakt of geslaagd bij de beoordeling van het examen) met terugwerkende kracht te verlagen van 55% naar 50%. Dit betekent dat je nu geslaagd bent als je minimaal 50% van het totaal te behalen aantal punten hebt behaald. De cesuur van 50% blijft in ieder geval tot 1 september 2018 gehandhaafd.

Wat betekent dit voor jou?
Als je al geslaagd was voor het examen of als je ook met de aangepaste cesuur nog steeds een onvoldoende behaalt, ontvangt u geen nieuwe uitslag vanuit de Associatie. Ben je door deze maatregel wel geslaagd? Dan ontvang je een nieuwe uitslag, cijferlijst en Associatiediploma.

Mocht je in verband met bovenstaand bericht nog vragen hebben? Neem gerust contact op met de Klantenservice van de Associatie.