Spring naar content

Cursus basiskennis loonadministratie BKL in Tilburg

De opleiding basiskennis loonadministratie, BKL, start in februari o.a. in Tilburg. Het certificaat Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 3 tezamen met het certificaat Loonheffingen niveau 3 leveren u het diploma basiskennis loonadministratie op. Indien u hierbij nog het certificaat Personeel, Organisatie en Communicatie niveau 3 behaalt ontvangt u het diploma Medewerker Personeelszaken, MPZ. 

Wat leert u allemaal tijdens de cursus Basiskennis Loonadministratie, BKL?

Aan het einde van de cursus heeft u meer kennis van arbeidsrecht, met name van arbeidsverhoudingen en van de arbeidsovereenkomst.Verder heeft u kennis van de regelgeving betreffende de CAO, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo (wet arbeid en zorg). In het kader van de sociale zekerheid heeft u kennis van de belangrijkste voorzieningen en wetten en kunt u deze toepassen. Voor u is de wet en regelgeving rondom arbeidsongeschiktheid en werkloosheid geen onbekend terrein meer.

Wat leer ik tijdens de lessen Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 3

Tijdens een van onze lessen gaan we dieper in op de arbeidsovereenkomsten. ‘Wat kan ik dan verwachten?’ De docent zal u vertellen dat er Arbeidsovereenkomsten zijn voor bepaalde en onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst wordt omschreven als een gezagsverhouding tussen degene die de arbeid opdraagt en degene die de arbeid verricht, de werkgever is verplicht om de werknemer loon te betalen, de werknemer verricht de werkzaamheden gedurende een zekere periode en het gaat om door de werkgever persoonlijk verrichte werkzaamheden ten dienste van de werkgever. De werknemer wordt beschermd door dwingend-rechterlijke bepalingen.Werknemers verrichten hun arbeid onder diverse voorwaarden, die arbeidsvoorwaarden worden genoemd. Men kent primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De docent zal u tijdens de les meer helderheid geven in het verschil. Verder gaan we in hoe het loon tot stand kan komen, u maakt kennis met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, bepalingen uit het Burgelijk Wetboek en collectieve arbeidsovereenkomsten. U leert meer over proeftijden, hoe deze moeten worden vastgelegd en de term ‘ijzeren proeftijd’.

Door middel van een online studieomgeving, een lesboek en prikkelende uitleg van de docent, wordt u een expert op het gebied van loonheffingen en arbeidsrecht en sociale zekerheid (vergelijkbaar niveau mbo 3). U studeert thuis, in Tilburg of omgeving, en uw docent staat u op afstand bij indien u vragen heeft.

Leslocatie Tilburg

Klik hier om meer te lezen over onze leslocatie Tilburg.