Basiskennis Loonadministratie (BKL) Opleiding

Loonadministratie en HRM opleidingen

Wij leiden op tot het praktijkdiploma Basiskennis Loonadministratie BKL. De salarisadministratie is een boeiend en afwisselend vakgebied waarin regelmatig iets wijzigt. Niet alleen in het personeelsbestand of in de hoogte en samenstelling van salarissen, maar ook op het terrein van wet- en regelgeving. Het Associatiediploma Basiskennis Loonadministratie (BKL) is bestemd voor de startende salarisadministrateur of assistent op de afdeling loonadministratie. Ook als u regelmatig samenwerkt met de salarisadministratie, biedt dit diploma waardevolle achtergrondinformatie. De opleiding worden gezien als een opstap naar de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie PDL. Met het diploma Basiskennis Loonadministratie BKL heeft u genoeg kennis opgedaan om aan de slag te gaan als loonadministrateur.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding. 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor administratieve medewerkers op het gebied van de loon- en salarisadministratie en degenen die zich willen oriënteren op dit vakgebied.

Niveau

MBO3

Vooropleiding

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen.

Programma

De opleiding bestaat uit onderstaande twee modulen.

Module Loonheffingen niveau 3

Met het diploma Loonheffingen niveau 3 heeft u kennis van loonadministratie, loonbelastingtabellen en loonaangifte. In deze module komen onder andere de werkkostenregeling, loonheffing en voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan bod. 

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 3

Met deze module doet u waardevolle kennis op over de CAO-regelgeving, Arbowet, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Examen

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond.

Examen Loonheffingen niveau 3

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
•    Loonadministratie, loonbelastingtabellen en loonaangifte
•    Regelgeving betreffende dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen
•    Werkkostenregeling en vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen
•    Voorlopig aanslag (teruggaaf) inkomstenbelasting alsmede het boeteregime en de bezwaarprocedure
•    Invullen van een (elektronisch) formulier aan de hand van de informatie in een casus

Examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 3

De examens van Basiskennis Loonadministratie BKL nieuwe stijl kunnen vanaf september 2016 worden afgenomen bij de Associatie. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
•    arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
•    regelgeving m.b.t. de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo
•    sociale zekerheid 
•    regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
•    regelgeving bij werkloosheid

Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de Associatie.

Studiebelasting

Circa drie à vier klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen­locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl. 

Vervolgstudie

Bent u klaar met de opleiding BKL en wilt u graag doorstuderen? U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding PDLMedewerker Personeelszaken MPZ óf personeelsconsulent

NIRPA

Wij hebben kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laten dit ook graag toetsen door externe partijen. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. Onze loonadministratieve opleidingen zijn erkend door de  Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Onze loonadministratieve opleidingen (BKL, PDL, MPZ en VPS) worden onder reguliere opleidingen verstaan die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding:    4 lesweken
Avondopleiding:            6 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en op zaterdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De zaterdagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch). 

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (4):    450,- euro
Avondopleiding (6):           450,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau van De Laat Kenniscentrum.

Studiemateriaal

Circa 175,- euro voor de gehele opleiding.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding Basiskennis Loonadministratie BKL nieuwe stijl? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Totaalprijs van uw opleiding Basiskennis Loonadministratie (BKL) Opleiding

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 625,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

StartdatumMaandVariantLocatie