Opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) en Salaris

Loonadministratie en HRM opleidingen

Wat biedt de Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) en Salaris opleiding?

De belastingwetgeving is erg complex en veranderingen volgen zich in een rap tempo op. Een specifieke vakopleiding, zoals de opleiding PDL, is daarom aan te bevelen. Met name in het midden- en kleinbedrijf groeit de behoefte aan financieel administratieve medewerkers. Zij zijn de spil in het web tussen de werknemers en bedrijfsvereniging, de fiscus en de accountant.
Met het PDL diploma zal je van toegevoegde waarde zijn voor veel ondernemingen in de MKB sector.

Welk niveau is de Praktijkdiploma Loon -en Salarisadministratie opleiding?

De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) en Salaris is op hbo-AD niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Praktijkdiploma Loon een Salarisadministratie (PDL) opleiding?

De opleiding Praktijkdiploma Loon- en Salarisadministratie is bedoeld voor administratieve medewerkers op het gebied van de loon- en salarisadministratie en degenen die zich willen oriënteren op dit vakgebied.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen.

Hoe ziet de Praktijkdiploma Loon -en Salarisadministratie opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit onderstaande drie modulen.

Module Loonheffingen niveau 4

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, is verplicht loonheffingen te betalen en hiervan aangifte te doen. In deze module komen de onderwerpen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan bod.
Lees hier meer over deze module.

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 4

In deze module komen onder andere arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomsten, sociale zekerheid, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid aan bod. De theoretishce kant van deze onderwerpen staan centraal.
Lees hier meer over deze module.

Module Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4

In deze module komen onder andere onderwerpen als het opstellen van functieomschrijvingen en het formulieren van personeelsbeleid aan bod. Daarnaast zullen de belangrijkste begrippen op het gebied van administratie voorbij komen. De rol van automatisering en theorie over organisaties in het algemeen, zal ook uitgebreid aan bod komen. Communicatievaardigheden zullen worden ontwikkeld; een belangrijk onderdeel van het vak. 
Lees hier meer over deze module.

De examens van de Praktijkdiploma Loon -en Salaris administratie opleiding

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond

Examen Loonheffingen niveau 4

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • loonadministratie en de loonaangifte
 • regelgeving betreffende dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen
 • werkkostenregeling en vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen
 • inkomstenbelasting, alsmede het boeteregime en de bezwaarprocedure

Examen Arbeidsrecht & Sociale zekerheid niveau 4

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
 • regelgeving m.b.t. de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo
 • sociale zekerheid
 • regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
 • regelgeving bij werkloosheid

Examen Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • personeel
 • organisatie
 • communicatie

Wil je meer informatie over de examens? Kijk dan op de website van Associatie.

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding PDL is circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen­locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Vervolgstudie

Heb je de opleiding Praktijkdiploma Loon -en Salaris administratie afgerond en wil je graag doorstuderen? Start dan bijvoorbeeld met de opleiding Vakopleiding Payroll Services VPSMedewerker Personeelszaken MPZarbeidsrecht of personeelsconsulent.

NIRPA

De Laat Kenniscentrum heeft kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laat dit ook graag toetsen door externe partijen. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. De loonadministratieve opleidingen van De Laat Kenniscentrum zijn erkend door de  Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). De loonadministratieve opleidingen (BKL, PDL, MPZ en VPS) vallen onder reguliere opleidingen, die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding. 

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de Praktijkdiploma Loon -en Salarisadministratie (PDL) opleiding?

De Praktijkdiploma Loon -en Salarisadministratie (PDL) opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (17 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (9 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De Praktijkdiploma Loon -en Salarisadministratie (PDL) opleiding kent verschillende startmomenten per jaar. 

De Praktijkdiploma Loon -en Salarisadministratie (PDL) opleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

De studiebelasting van de opleiding PDL is circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Liever starten op je eigen moment? Volg Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) en Salaris als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Cursusprijs

1349,00 euro (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Losse modules

Het is ook mogelijk één of meerdere losse modules van de cursus Praktijkdiploma Loonadministratie te volgen.

 • Module Loonheffingen niveau 4: 416,67 euro
 • Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 4: 416,67 euro
 • Module Personeel, organisatie & communicatie niveau 4: 416,67 euro

Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 350,- euro (excl. 9% BTW) inclusief hulpmiddelen en examenpakket.

De kosten van het studiemateriaal voor een losse module bedragen:

 • Module Loonheffingen niveau 4: 150,- euro
 • Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 4: 134,- euro
 • Module Personeel, organisatie & communicatie niveau 4: 75,- euro

Indien je examen doet bij de Associatie, mag je onderstaande hulpmiddelen gebruiken bij het examen. Deze hulpmiddelen worden standaard verstrekt.

 • Handboek Loonheffingen
 • De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid
 • De Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht

Registratie NIRPA

Indien je met succes je opleiding PDL afsluit met een diploma van de Associatie, kun je je via deze link registeren in het RPP-register. 

Totaalprijs van jouw opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. Prijs inclusief BTW en genoemde hulpmiddelen 1699,- euro

Klik op de link voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering. Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

Cursusprijzen zijn vrijgesteld van BTW, over het studiemateriaal even eventuele lunchkosten zijn wij genoodzaakt 9% BTW te rekenen. Examenkosten zijn in veel gevallen vrijgesteld van BTW. In een enkel geval dienen wij hierover 21% BTW te rekenen (IVIO).

 

Startdatum Maand Variant Locatie
Kunnen we u ergens mee helpen?
1
avatar
De Laat Kenniscentrum online
Welkom bij De Laat Kenniscentrum, wij staan klaar voor al uw vragen.
13:18
by SAM