Spring naar content

Inhoud modulen NEMAS Advanced Management

U heeft interesse in de opleiding NEMAS Advanced Management. In dit artikel lees u meer over de inhoud van de module Advanced Management. Indien u deze module met succes heeft afgerond tezamen met de module Scriptie Advanced Management, levert u dit het diploma NEMAS Advanced Management op van de Nederlandse Associatie voor Examinering

De opleiding Advanced Management heeft de focus op de verwerking en toepassing van managementtheorieën uit de diverse richtingen, met een stevige link naar de managementpraktijk. De theorie wordt daarbij als bekend verondersteld. U leert om een duidelijke missie en een visie te formuleren. U kunt de externe en interne omgeving analyseren en kunt de bestaande theorieën hiervoor inzetten. Daarnaast kunt u managementtheorieën toepassen met betrekking tot leidinggeven, zoals competentiemanagement en de theorie met betrekking tot zelfsturende teams.

Een belangrijk onderdeel in uw opleiding vormt strategie en tactiek, waarbij onderstaande onderwerpen besproken worden:

 • Organisatie en managementprocessen
 • De organisatie besturen
 • Samenwerken in de keten
 • Macro-, meso- en micro markt omgevingsanalyse
 • Contingentie theorie.
 • Bedrijfstakanalyse (Porter)
 • Business definitie: visie en missie, doelstellingen, waarden
 • Groeistrategieen, DESTEP, Boston consulting Groep model, Ansoff, product levenscyclus, Balanced Scorecard, Ontwikkelingsfasen organisaties
 • SWOT analyse uitvoeren
 • Vertalen van strategische keuzes naar tactische en operationele planning.
 • Bestuursproces, CSF, KPI
 • Samenhang tussen strategische of omgevingsvariabelen, ontwerp en coordinatiemechanismen
 • Product/ markt combinaties, netwerkgedrag, marketing, strategische samenwerking, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Formalisatie, planning en control, organisatiestructuur en cultuur
 • Rapporteren aan het hoger management
 • Relatie tussen informatie en organisatie-ontwerp, arbeidsbevrediging, maatschappelijke en bestuurlijke doelmatigheid.
 • Rol en betekenis ondersteunende processen: PIOFACH, Personeel,Informatie, Organisatie, Financien, automatisering, Communicatie en Huisvesting, marketing en kwaliteit
 • Management instrumenten gebruiken: BCG matrix, Lewin, model van Greiner, producten en diensten levenscyclus, Galbraith, Lawrence en Lorsch, procescontingentie benadering, Mintzberg, Hill-Ulrich en Fehlbaum, Abell, Porter, Ansoff, waardeketen, TQM

Daarnaast leert u meer over het leiden van afdelingen in de vorm van operationeel en kwaliteitsmanagement. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • INK, Balanced scorecard, Deming, Feigenbaum, Servqual, Gronroos, ValueStream Mapping
 • Kwaliteitsmodellen
 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, nieuwe HKZ-2008, Balanced Scorecard, TQM, LEAN, Six Sigma, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, PDCA, SDCA
 • Kwaliteitsinstrumenten: Pareto analyse, FMEA, 5W, 6W, Lerende organisatie, Kolb, Likert
 • Personele inzet, werven, beoordelen en ontwikkelen, competentiemanagement
 • normatieve en situationele benadering.
 • Organisatietypologie en organisatie-ontwerp
 • Omvang, leeftijd, technologie en omgeving van de organisatie
 • Operationele en tactische planning
 • Financiele huishouding en budgettering(basis)
 • Personele capaciteit en inzet
 • Werven, beoordelen en ontwikkelen van medewerkers (basis)
 • Communicatie-analyse, analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie, technieken gebruiken voor het verzamelen van gegevens.

Als laatste leert u meer over Leidinggeven en verandermanagement. Hierbij worden de onderstaande onderdelen behandeld.

Leidinggeven en organisatiecultuur

 • Leiderschap en gedrag
 • Het beste halen uit uw medewerkers en uzelf
 • Leiderschapstheorieen, Blake en Mouton, Hersey en blanchard, Mc Gregor, Reddin, Mintzberg, Heijnsdijk, Galbraith, Lawrence en Lorsch, Maslov, McGregor, Covey, Collins, niveau 5 leiderschap
 • Cultuur en cultuuronderzoek

Verandermanagement

 • Organisatiediagnose en -advies
 • Lewin
 • Veranderingsmanagementtheorie
 • Veranderingen managen
 • Rollen van de manager en van de adviseur
 • Aansturen van veranderingsprocessen

U leest hier meer over het examenprogramma. De opleiding heeft een praktisch karakter en is geschikt voor medewerkers, teamleiders en managers die willen doorgroeien naar een hogere managementfunctie.

Meer vragen over de opleiding neem dan contact met ons op: 040-2485582.