NEMAS Advanced Management Opleiding

Management opleidingen

Met de opleiding NEMAS Advanced Management kunt u doorgroeien naar een hogere managementfunctie. Tijdens de opleiding ligt de focus op de verwerking en toepassing van managementtheorieën uit diverse richtingen. De theorie wordt daarbij als bekend verondersteld. Na het behalen van het diploma NEMAS Advanced Management bent u in staat om een missie en visie te formuleren voor een organisatie. U kunt de externe en interne omgeving analyseren en hier de bestaande theorieën voor inzetten. Daarnaast kunt u managementtheorieën toepassen met betrekking tot leidinggeven, zoals competentiemanagement en de theorie met betrekking tot zelfsturende teams.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een managementfunctie wil uitoefenen.

Niveau

HBO

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel adviseren wij u om eerst het diploma NEMAS Middle Management te halen.

Doel van het programma

U krijgt uitgebreide kennis en vaardigheden aangaande alle essentiële thema's waarmee u in de praktijk als manager te maken krijgt. In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Als geen ander begrijpen wij dat het schrijven van de scriptie een belangrijk onderdeel vormt van uw diploma. Daarom besteden wij uitgebreid aandacht aan de gang van zaken m.b.t. uw scriptie. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en speelt in op de behoeften van de deelnemers.

Programma

De opleiding NEMAS Advanced Management bestaat uit twee modulen: Scriptie Advanced Management en Advanced Management.

Module Scriptie Advanced Management

Gedurende de opleiding wordt een scriptie geschreven over een relevant managementprobleem. Tijdens elke cursusbijeenkomst zal tijd worden besteed aan de begeleiding rondom het schrijven van de scriptie.

Module Advanced Management

Tijdens de module Advanced Management komen onderstaande onderwerpen afgeleid uit het examenprogramma van de Associatie aan bod:
•    algemene aspecten
•    analyse van de externe omgeving
•    analyse van de interne omgeving
•    leidinggeven
De opleiding wordt afgesloten met een gerichte examentraining.

Klik hier voor de inhoud van de modulen.

Examen

Het examen van de module NEMAS Advanced Management bestaat uit 20 zowel open als gesloten vragen en duurt 1 uur en 30 minuten. De scriptie zal worden beoordeeld door de examinatoren van de Associatie. De scriptie wordt beoordeeld op de onderstaande punten:
•    doel, doelgroep
•    probleemstelling
•    analyse
•    conclusies en aanbevelingen
•    verwerking praktijkervaring
•    samenvatting

Let op: vanaf 01-01-2018 veranderen de exameneisen voor de NEMAS Advanced Management Scriptie. De nieuwe beoordelingseisen en criteria kun je hier vinden. Voor meer informatie over het examen verwijzen wij u door naar de website van de Associatie: www.associatie.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Studiebelasting

Circa vijf klokuren per lesweek.

NEMAS Advanced Management diploma

U ontvangt het NEMAS Advanced Management diploma indien u zowel voor het online examen als voor de scriptie een voldoende heeft behaald. De examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie: www.associatie.nl.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Vervolgstudie

U weet als geen ander dat er continue veranderingen zijn in uw vakgebied. Volgt u daarom een van onze cursussen die u kunt vinden onder de permanente educatie.

 

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding:     6 lesweken
Avondopleiding:           11 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding NEMAS Advanced Management op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (6):       1895,- euro
Avondopleiding (11):            1895,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling. 

Studiemateriaal

Circa 175,- euro.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding NEMAS Advanced Management? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Totaalprijs van uw opleiding NEMAS Advanced Management

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 2070,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

StartdatumMaandVariantLocatie