Spring naar content

NEMAS Advanced Management Opleiding

Management opleidingen

Wat biedt de NEMAS Advanced Management opleiding?

Tijdens de opleiding ligt de focus op de verwerking en toepassing van managementtheorieën uit diverse richtingen. De theorie wordt daarbij als bekend verondersteld. Na het behalen van het diploma NEMAS Advanced Management ben je in staat om een missie en visie voor een organisatie te formuleren. Je kunt de externe en interne omgeving analyseren en hier de bestaande theorieën voor gebruiken. Daarnaast kun je managementtheorieën toepassen met betrekking tot leidinggeven, zoals competentiemanagement en de theorie met betrekking tot zelfsturende teams.

Welk niveau is de NEMAS Advanced Management opleiding?

De opleiding NEMAS Advanced Management is op hbo-niveau en duurt 6 tot 11 lesweken.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de NEMAS Advanced Management opleiding?

 De opleiding is bedoeld voor iedereen die een managementfunctie wil uitoefenen.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

 Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel adviseren wij om eerst het diploma NEMAS Middle Management te halen.

Hoe ziet de NEMAS Advanced Management opleiding eruit?

 De opleiding NEMAS Advanced Management bestaat uit twee modulen: Scriptie Advanced Management en Advanced Management.

Module Scriptie Advanced Management
Gedurende de opleiding wordt een scriptie geschreven over een relevant managementprobleem. Tijdens elke cursusbijeenkomst zal tijd worden besteed aan de begeleiding rondom het schrijven van de scriptie.

Als geen ander begrijpen wij dat het schrijven van de scriptie een belangrijk onderdeel vormt van uw diploma. Daarom besteden wij uitgebreid aandacht aan de gang van zaken m.b.t. jouw scriptie. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en speelt in op de behoeften van de deelnemers.

Module Advanced Management
Tijdens de module Advanced Management komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    algemene aspecten
•    analyse van de externe omgeving
•    analyse van de interne omgeving
•    leidinggeven
De opleiding wordt afgesloten met een gerichte examentraining.

Het examen van de module NEMAS Advanced Management

Het examen van de module NEMAS Advanced Management bestaat uit 20 zowel open als gesloten vragen en duurt 1 uur en 30 minuten. De scriptie zal worden beoordeeld door de examinatoren van de Associatie. De scriptie wordt beoordeeld op de onderstaande punten:
•    doel, doelgroep
•    probleemstelling
•    analyse
•    conclusies en aanbevelingen
•    verwerking praktijkervaring
•    samenvatting

De  beoordelingseisen en criteria kun je hier vinden. Voor meer informatie over het examen www.associatie.nl. Heb je vragen? Dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Studiebelasting

Circa vijf klokuren per lesweek.

NEMAS Advanced Management diploma

Beide modules moeten met een voldoende afgerond zijn. De examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie: www.associatie.nl.

 

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de NEMAS Advanced Managementopleiding?

De NEMAS Advanced Managementopleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (11 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (6 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De NEMAS Advanced Managementopleiding kent verschillende startmomenten per jaar. 
De NEMAS Advanced Managementopleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg NEMAS Advanced Management als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

 

Wat zijn de kosten van de NEMAS Middle Managementopleiding?

Cursusprijs

2425,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 150,- euro  (incl. 9% BTW)

Totaalprijs van jouw opleiding NEMAS Advanced Management

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 2575,- euro inclusief BTW.

Klik op de link voor de actuele prijzen:  Associatie voor examinering. Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

Startdatum Maand Variant Locatie