NEMAS Middle Management Opleiding

Management opleidingen

Wat biedt de NEMAS Middle Managementopleiding?

Het middle management zorgt voor sturing binnen de organisatie namens de bedrijfstop. De opleiding Middle Management is opgebouwd uit twee certificaten:

  • Algemene Managementkennis en
  • Middle Management & Bedrijfsvoering.

Algemene Managementkennis:
Kennis van de organisatorische beginselen en hoe deze in praktijk te brengen. 
Middle Management & Bedrijfsvoering :
richt zich op communicatie en personeels-, financieel- en marketingmanagement. 

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de NEMAS Middle Managementopleiding?

De opleiding is bedoeld voor degenen die leiding (gaan) geven aan afdelingen of filialen op operationeel en tactisch niveau en zelfstandig ondernemers. 

Welk niveau is de NEMAS Middle Managementopleiding?

De opleiding NEMAS Middle Management is op HBO AD en duurt 12 tot 24 weken.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. 

Hoe ziet de NEMAS Middle Managementopleiding eruit?

De opleiding NEMAS Middle Management bestaat uit twee modulen. 

Module Algemene managementkennis

Met de module Algemene Managementkennis leert u

  • de basiskennis over het vakgebied management
  • de fasen van het management- en besturingsproces
  • het samenspel tussen de organisatie en haar omgeving.
  • Het besluitvormingsproces, doelstellingen en beleid
  • planning maken en leiding geven.

Module Middle management en bedrijfsvoering

De module Middle Management & Bedrijfsvoering richt zich op

  • communicatie 
  • personeels-, financieel- en marketingmanagement.

Communicatie is van groot belang binnen een organisatie. De opleiding NEMAS Middle Management geeft inzicht in het communicatieproces en de verschillende communicatiemiddelen.  Ook personeels-, financieel- en marketingmanagement zullen tijdens de opleiding aan bod komen. 

Het examen van de NEMAS Middle Managementopleiding

Om het diploma NEMAS Middle Management te kunnen ontvangen dient u beide certificaten te behalen door middel van het afleggen van examens. 

Examen Algemene Managementkennis

Het examen van Algemene Managementkennis bestaat uit 30 gesloten vragen en duurt 60 minuten. De volgende onderwerpen (afgeleid van de exameneisen) komen aan de orde:
•    maatschappij en organisatie
•    bestuur, besluitvormingsproces, doelstelling en beleid
•    planning, procesbeheersing en controle
•    organiseren
•    inschakelen van medewerkers, leiding geven

Examen Middle Management & Bedrijfsvoering

Het examen Middle Management & Bedrijfsvoering bestaat uit 30 gesloten vragen en duurt 60 minuten. De volgende onderwerpen (afgeleid van de exameneisen) komen aan de orde:
•    communicatie
•    personeelsmanagement
•    financieel management
•    marketingmanagement
•    kwaliteitsmanagement
•    productie en logistiek management
•    informatiemanagement

Voor meer informatie over het examen verwijzen wij u door naar de website van de Associatie: www.associatie.nl.

Studiebelasting

Circa vijf klokuren per lesweek.

NEMAS Middle Management diploma

De schriftelijke examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS in samenwerking met de Associatie voor Praktijkexamens. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.  Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar website van de Associatie: www.associatie.nl

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Vervolgstudie

Heeft u uw diploma middle management behaald? Start dan met de opleiding NEMAS advanced management. Wist u dat u met uw opleiding middle management reeds enkele modulen heeft behaald van de opleiding personeelsconsulent, door nog twee modulen te volgen heeft u dit diploma in uw bezit.

Wanneer start de NEMAS Middle Managementopleiding?

De opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
Avondopleiding:            24 lesweken
(Zater)dagopleiding:     12 lesweken

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding NEMAS Middle Management op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Liever starten op je eigen moment? Volg NEMAS Middle Management als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de NEMAS Middle Managementopleiding?

Cursusprijs

1355,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 150,- euro  (incl. 9% BTW)

Totaalprijs van uw opleiding NEMAS Middle Management

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 1505,- euro inclusief BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

StartdatumMaandVariantLocatie