Spring naar content

NEMAS Middle Management Opleiding

Management opleidingen

Wat biedt de NEMAS Middle Managementopleiding?

Als Middle Manager zorg je voor sturing binnen de organisatie namens de bedrijfstop. Je bent breed inzetbaar en voert diverse taken uit. Je lost conflicten op, geeft leiding en bent altijd op de hoogte van alles wat er speelt binnen het bedrijf. Is flexibel jouw ‘middle-name’? Dan is de NEMAS Middle Managementopleiding dé opleiding voor jou. De opleiding Middle Management is opgebouwd uit twee certificaten.

  • Algemene Managementkennis en
  • Middle Management en Bedrijfsvoering.

Algemene Managementkennis
Kennis van de organisatorische beginselen en hoe deze in praktijk te brengen.

Middle Management en Bedrijfsvoering
Richt zich op communicatie en personeels-, financieel- en marketingmanagement. 

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de NEMAS Middle Managementopleiding?

De opleiding is bedoeld voor degenen die leiding geven, of gaan geven, aan afdelingen of filialen op operationeel en tactisch niveau en zelfstandig ondernemers. 

Welk niveau is de NEMAS Middle Managementopleiding?

De opleiding NEMAS Middle Management is op HBO AD en duurt 12 tot 24 weken.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. 

Hoe ziet de NEMAS Middle Managementopleiding eruit?

De opleiding NEMAS Middle Management bestaat uit twee modulen. 

Module Algemene managementkennis

Met de module Algemene Managementkennis leer je

  • de basiskennis over het vakgebied management
  • de fasen van het management- en besturingsproces
  • het samenspel tussen de organisatie en haar omgeving
  • het besluitvormingsproces, doelstellingen en beleid
  • planning maken en leiding geven.

Module Middle management en bedrijfsvoering

De module Middle Management en Bedrijfsvoering richt zich op

  • communicatie 
  • personeels-, financieel- en marketingmanagement.

Communicatie is van groot belang binnen een organisatie. De opleiding NEMAS Middle Management geeft inzicht in het communicatieproces en de verschillende communicatiemiddelen. Ook personeels-, financieel- en marketingmanagement zullen tijdens de opleiding aan bod komen. 

Het examen van de NEMAS Middle Managementopleiding

Om het diploma NEMAS Middle Management te kunnen ontvangen dien je beide certificaten te behalen door middel van het afleggen van examens. 

Examen Algemene Managementkennis

Het examen van Algemene Managementkennis bestaat uit 30 gesloten vragen en duurt 60 minuten. De volgende onderwerpen, afgeleid van de exameneisen, komen aan de orde.
•    maatschappij en organisatie
•    bestuur, besluitvormingsproces, doelstelling en beleid
•    planning, procesbeheersing en controle
•    organiseren
•    inschakelen van medewerkers, leiding geven

Examen Middle Management en Bedrijfsvoering

Het examen Middle Management en Bedrijfsvoering bestaat uit 30 gesloten vragen en duurt 60 minuten. De volgende onderwerpen, afgeleid van de exameneisen, komen aan de orde.
•    communicatie
•    personeelsmanagement
•    financieel management
•    marketingmanagement
•    kwaliteitsmanagement
•    productie en logistiek management
•    informatiemanagement

Voor meer informatie over het examen verwijzen we je door naar de website van de Associatie.

Studiebelasting

Circa vijf klokuren per lesweek.

NEMAS Middle Management diploma

De schriftelijke examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS in samenwerking met de Associatie voor Praktijkexamens. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen we je door naar de website van de Associatie.

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail.

Vervolgstudie

Heb je je diploma middle management behaald? Start dan met de opleiding NEMAS advanced management. Wist je dat je met de Opleiding middle management reeds enkele modulen heeft behaald van de opleiding personeelsconsulent? Door nog twee extra modules te volgen heb je dit diploma al in je bezit.

Wanneer start de NEMAS Middle Managementopleiding?

De NEMAS Middle Managementopleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (14 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (7 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De NEMAS Middle Managementopleiding kent verschillende startmomenten per jaar. 

De NEMAS Middle Managementopleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg NEMAS Middle Management als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de NEMAS Middle Managementopleiding?

Cursusprijs

1850,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 150,- euro  (incl. 9% BTW)

Totaalprijs van jouw opleiding NEMAS Middle Management

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 2000,- euro inclusief BTW.

Klik op de link voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering. Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

Startdatum Maand Variant Locatie