Spring naar content

Jaarrekening opmaken? Je leert het bij De Laat Kenniscentrum!

Een jaarrekening opmaken? Elk bedrijf groot of klein dient verantwoording af te leggen over de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar. Mogelijk ben je zelf verantwoordelijk voor het opmaken van deze jaarrekening, of geef je dit uit handen aan een boekhouder. Zorg dat degene die hiervoor verantwoordelijk is, goed administratief onderlegd is. Afhankelijk van de functie binnen dit proces passen de opleidingen praktijkdiploma boekhouden PDB en moderne bedrijfsadministratie MBA goed bij de professionalisering van de persoon die betrokken is bij het opmaken van de jaarrekening. 

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo’n jaarrekening. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.

Er zijn twee soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de belastingdienst voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen.

De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beter beeld van de situatie van een onderneming. Er wordt geen rekening gehouden met fiscale normen. Het geeft een beeld van de vermogenssituatie van de onderneming en van de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming.

Wat is een balans?

De balans is een momentopname en het geeft een overzicht van de financiële situatie van je onderneming. Het overzicht bestaat uit de schulden en bezittingen van je onderneming.

Wat staat er op de balans:

  • Je bezittingen aan de linkerzijde.
  • Je schulden aan de rechterzijde.
  • Algemene informatie over de onderneming.

Wat is een winst- en verliesrekening?

Ofwel de resultatenrekening of exploitatierekening. Het geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Dit overzicht eindigt met de over die periode behaalde winst of verlies.

Soms wordt een jaarrekening vergezeld door een accountantsverklaring. De accountant controleert de jaarrekening en schrijft daarover een onafhankelijk rapport.

Allemaal cijfers en wat nu?

Het opmaken van een jaarrekening vraagt om kennis en nauwkeurigheid. Ben je zelf écht op de hoogte van alle begrippen op de balans? Weet je ze misschien nog van de middelbare school: vaste activa, vlottende activa, eigen vermogen, lang vreemd vermogen, kort vreemd vermogen, leningen, kredieten, kostprijs, nettomarge, afschrijvingen, baten? Wat is je rol binnen het bedrijf?

Ons advies, laat iemand met kennis jouw boekhouding doen. Een goede directeur is niet altijd een goede administrateur. Doe waar je goed in bent! Dat geeft energie!

Meer tips voor de jaarrekening? Klik hier.