Spring naar content

MBA belastingwetgeving: belangrijke module binnen moderne bedrijfsadministratie

MBA belastingwetgevingDe opleiding moderne bedrijfsadministratie (MBA) bestaat onder meer uit de module belastingwetgeving. In deze module komt het Nederlandse belastingrecht aan de orde. Denk aan omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomsten- en loonbelasting. De wet- en regelgeving omtrent belastingen is ontzettend ingewikkeld. Voor medewerkers in de financieel-administratieve sector is de module MBA belastingwetgeving daarom aan te bevelen. Tijdens de opleiding doet u kennis en administratieve vaardigheden op. U bent na het afronden van de opleiding feilloos in staat de belastingaangifte te doen.

Vereenvoudigen belastingstelsel utopie

We kennen allemaal de bekende slogan van de belastingdienst: “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”. Alhoewel de belastingdienst aangeeft te werken aan de vereenvoudiging van het belastingstelsel, blijft eenvoud een utopie. Het Nederlandse belastingrecht is simpelweg ingewikkeld en dat zal het naar verwachting ook blijven. De opleiding MBA (waar de module MBA belastingwetgeving een onderdeel van is) is een veelgevraagd diploma. In het bedrijfsleven is de vraag naar administratief en fiscaal specialisten namelijk groot. Veel bedrijven hebben moeite met de wetgeving en het toepassen van deze wetten in de praktijk.

Onderwerpen die aan de order komen

De onderwerpen die tijdens de module belastingwetgeving aan de orde komen zijn:

  • De belangrijkste begrippen uit de belastingwetgeving
  • De belangrijkste wetten en plichten van de in Nederland gevestigde ondernemers
  • Er is bijzondere aandacht voor de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR), de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964), de Wet op inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en de Wet op de omzetbelasting (Wet OB)
  • Praktische vaardigheden om gebruik te maken van de bepalingen die in de wet zijn vastgelegd

MBA belastingwetgeving volgen

Tijdens de module MBA belastingwetgeving doet u kennis en vaardigheden op die u, als financieel-administratief professional, direct kunt toepassen in de beroepspraktijk. Wilt u meer weten over de module of over de gehele opleiding moderne bedrijfsadministratie? Neem dan gerust contact met ons op. Bij De Laat Kenniscentrum staan we altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden.