Spring naar content

POC als onderdeel van de opleiding PDL (praktijkdiploma loonadministratie)

Sinds enkele maanden behoort de module POC (Personeel Organisatie en Communicatie) tot de opleiding PDL (praktijkdiploma loonadministratie), voorheen was deze module los te volgen óf als onderdeel van de opleiding MPZ (medewerker personeelszaken). Voortschrijdend inzicht liet echter zien dat het voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur van belang is een brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden. Een personeelsfunctionaris of loonadministrateur komt in zijn/haar functie namelijk ook in aanraking met het opstellen van  functieomschrijvingen, het formuleren van een personeelsbeleid. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het vak. In dit nieuwsbericht zitten enkele oefenvragen verwerkt. Test nu jouw kennis en kijk of het verstandig is om jouw kennis rondom POC (Personeel Organisatie en Communicatie) én arbeidsrecht en sociale zekerheid op te frissen. 

Test jouw kennis!

Hieronder staan een vijftal situaties beschreven, weet jij het goede antwoord?

Situatie 1

  • Lieke van Veen is alfahulp en werkt twee dagen per week bij een gezin. Ze is bemiddeld door een organisatie. Welke stelling is juist?

a. Lieke is in dienst bij de organisatie. b. Lieke is niet in dienst bij het gezin. c. Lieke is in dienst bij zowel het gezin als de organisatie.

b. De werkzaamheden zijn uitsluitend huishoudelijk of is een persoonlijke dienst voor minder dan 3 dagen per week.

Situatie 2

  • Welke stelling is juist:

a. Bij de uitkering van loon aan een thuiswerker hoeft niet altijd loonheffing ingehouden te worden. b. Bij de uitkering van loon aan een thuiswerker moet altijd loonheffing ingehouden worden. c. Bij uitkering aan een thuiswerker hoeft nooit loonheffing ingehouden te worden.

a. De arbeidsrelatie van een thuiswerker is een fictieve dienstbetrekking, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals die van de minimale hoogte van het loon in relatie tot het minimumloon (thuiswerkers tenminste 2/5e per maand) en de duur van de arbeidsrelatie. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, hoeft geen loonbelasting te worden in gehouden. Wel bestaat de plicht deze uitbetalingen aan de fiscus te melden.

Situatie 3

  • Henrie en Amanda zijn vennoten van een vof. Welke stelling is juist?

a. Henrie en Amanda hebben een dienstbetrekking bij de vof. b. Henrie en Amanda zijn niet verplicht verzekerd voor de WW en de WIA.

b. In een vof is men niet verplicht verzekerd voor de WW en de WIA. 

Situatie 4

  • Louis de Haas is werkzaam als toezichthouder en heeft de leeftijd van 68 bereikt. Is Louis verplicht verzekerd voor de WW en de WIA?

a. Ja b. Nee

b. Nee, Louis is niet meer verplicht verzekerd voor de WW en WIA, dat is geëindigd bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Situatie 5

  • Bij een willekeurige firma is sprake van competentiemanagement. Wat wordt hiermee bedoeld?

a.Verbeteren van de arbeidsklimaat voor medewerkers. b. Optimaal afstemmen van functies en medewerkers. c. Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en gedrag van medewerkers. d. Creëren van een balans tussen privé en werk van medewerkers.

c

Meer dan 2 vragen fout beantwoordt? Dan is het goed om je kennis rondom de module POC en arbeidsrecht en sociale zekerheid eens op te frissen. In het verleden de opleiding PDL behaald in de oude stijl (zonder POC)? Dan is het altijd mogelijk om enkel de module POC te volgen, om op deze manier het diploma PDL te complementeren. Daar er jaarlijkse wetswijzigingen zijn is het goed om jaarlijks jouw kennis rondom PDL op te frissen middels een van onze PE-sessies.