Spring naar content

Rapporteren en Adviseren door Financials

Administratieve opleidingen

Wat biedt de opleiding Rapporteren en Adviseren door Financials?

Bij financieel-economische onderwerpen is een goede schriftelijke communicatie van belang om de onderwerpen voor iedereen even toegankelijk te maken. Je wordt gedurende de opleiding getraind om effectief en op maat te rapporteren. Na de module ben je in staat om een begrotingsrapportage of jaarverslag te schrijven en deze probleemloos te vertalen voor non-financials, compleet met schriftelijke toelichting, conclusies en adviezen.

Let op: het examen Rapporteren en Adviseren door Financials vervalt per 1-9-2024.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de opleiding Rapporteren en Adviseren door Financials?

De opleiding is bedoeld voor administrateurs op MBO-niveau en MBA'ers die de titel RFM willen verkrijgen.

Welk niveau is de opleiding Rapporteren en Adviseren door Financials?

De opleiding is op hbo AD niveau en duurt 7 tot 14 weken.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de opleiding Rapporteren en Adviseren door Financials is geen specifieke vooropleiding vereist

Hoe ziet de opleiding Rapporteren en Adviseren door Financials eruit?

Het examen Rapporteren en Adviseren door Financials bestaat uit het zelfstandig schrijven en aanleveren van een adviesrapport/verslag over een onderwerp naar eigen keuze dat rechtstreeks verband houdt met de financieel-economische praktijk. In het rapport koppelt de kandidaat opgedane theoretische kennis aan praktijkervaring. Deze praktijkervaring ontleent de kandidaat aan de eigen werkomgeving of de eigen werkplek. De kandidaat toont door middel van het gekozen onderwerp aan de (theoretische) vaardigheden te kunnen vertalen in een zelfstandig opgezette en uitgevoerde rapportage/verslag die voldoet aan de eindtermen. De docent begeleidt de kandidaat gedurende de opleiding bij het opstellen van de scriptie.

Het examen van de opleiding Rapporteren en Adviseren door Financials

De scriptie kan op ieder gewenst moment ter beoordeling ingediend worden bij de examencommissie. Op basis van het examenprogramma van de Associatie wordt de scriptie beoordeeld op onderstaande eindtermen:
•    financieel-economische theoriekennis
•    verbanden leggen tussen financieel-economische praktijksituaties en verworven kennis
•    financiële argumenten in besluitvorming analyseren, verklaren en begrijpelijk toelichten in de vorm van een adviesrapportage
•    logische, consistente en duidelijke schrijfstijl
Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u door naar de website van de Associatie: www.associatie.nl.

Studiebelasting

Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma Rapporteren en Adviseren door Financials

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie: www.associatie.nl.

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig. Heb je hier vragen over? Wij helpen je graag! Neem contact op via info@delaatkenniscentrum.nl of bel ons op 040 2485582.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Vervolgstudie

Heb je de opleiding rapporteren en adviseren door financials afgerond? Studeer dan verder en start met de opleiding bestuurlijke informatievoorziening.

Wanneer start de Opleiding Rapporteren en Adviseren door Financials?

De Rapporteren en Adviseren door Financials opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (14 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (7 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De Rapporteren en Adviseren door Financials opleiding kent verschillende startmomenten per jaar. 

De Rapporteren & Adviseren door Financials opleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg Rapporteren en Adviseren door Financials als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de Rapporteren en Adviseren door Financials Opleiding?

Cursusprijs

1992,50 euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 185,- euro (exclusief BTW)

Klik op de link voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering. Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

Examenvoorbereiding pakket

Eenmalig 17,50 euro (incl. BTW)

Totaal inclusief BTW

2195,- euro (incl. BTW)

 

Startdatum Maand Variant Locatie