Spring naar content

Opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening

Administratieve opleidingen

Wat biedt de Opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening?

Met de opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening leer je om het management te informeren over de interne gang van zaken. Om het management goed te kunnen informeren is de betrouwbaarheid van de informatie cruciaal. Dit vereist inzicht in de risico’s die deze betrouwbaarheid bedreigen. Met het Associatiediploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) beschik je over de vereiste kennis om grip te krijgen op de informatieprocessen binnen de organisatie.

In combinatie met de Associatiediploma's Rapporteren en adviseren door Financials (RAF) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) geeft het Associatiediploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) ook recht op inschrijving in het Register Financieel Management. Je mag je dan Financieel Manager (RFM) noemen. Hiermee toon je aan dat je up-to-date bent opgeleid voor het financieel management van kleine en middelgrote organisaties. Bovendien biedt het Associatiediploma BIV vrijstelling binnen de propedeutische fase van de SPD-opleiding.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening?

De opleiding is bedoeld voor administrateurs die hun functie willen verbreden, als u uit wilt groeien tot assistent-controller of u zich wilt verdiepen in de administratieve organisatie.

Welk niveau is de Opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening?

De cursus is op hbo AD niveau en duurt 4 tot 8 weken.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Geadviseerd wordt in het bezit te zijn van het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) of het Associatiediploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).

Hoe ziet de Opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening eruit?

Gedurende de opleiding verkrijg je alle kennis om het management goed te kunnen adviseren. Je leert onder andere het informatievoorzieningsproces, de grondbeginselen van de administratieve organisatie en alle inkoop-, verkoop-, opslag-, dienstverlening-, productie- en financiële processen kennen.

Het examen van de Opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening

Het examen bestaat uit 27 zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie:
•    informatievoorzieningsproces
•    grondbeginselen van de administratieve organisatie
•    maatregelen van interne controle en beheersing
•    waarde kringloopproces met betrekking tot de typologieën handel, productie en dienstverlening
•    inkoop-, opslag- en verkoopproces
•    productieproces
•    dienstverleningsproces
•    financieel proces
•    personeelsvoorzieningsproces

Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij door naar de website van de Associatie: www.associatie.nl.

Studiebelasting

Circa tien tot vijftien klokuren per lesweek.

Diploma Opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie: www.associatie.nl.

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Vervolgstudie?

Heb je de opleiding bestuurlijke informatievoorziening behaald? Studeer dan verder en start met de opleiding rapporteren en adviseren door financials.

Wanneer start de Opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening?

De Bestuurlijke Informatievoorziening opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (8 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (4 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De Bestuurlijke Informatievoorziening opleiding kent verschillende startmomenten per jaar. 

De Bestuurlijke Informatievoorziening opleiding opleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg Bestuurlijke Informatievoorziening als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de Opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening?

Cursusprijs

1521,50 euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 60,- euro inclusief BTW.

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend.

Examenvoorbereiding pakket

Eenmalig 17,50 euro (incl. BTW)

Totaal inclusief BTW

Voor deze module betaalt u 1599,- euro (incl. BTW)

Startdatum Maand Variant Locatie