Opleiding Logistiek Supervisor Warehouse

Logistieke en Veiligheidsopleidingen

Onze vernieuwde opleidingen logistiek sluiten nog beter aan op de praktijk. Door de nieuwe logistieke opzet is het mogelijk om de opleiding te stapelen en naar wens op maat uit te breiden met verschillende onderwerpen. Hierdoor is de opleiding Logistiek Supervisor een gedegen opleiding voor een mooie carrière in de logistiek met als voordeel dat deze toegepast kan worden binnen elk bedrijf.

Als logistiek supervisor bent u verantwoordelijk voor het logistiekbeleid, logistieke processen, personeelsbeleid, aanwinst en het onderhouden van zakelijke contacten. U voert op eigen initiatief de taken binnen de organisatie uit. U stuurt de medewerkers aan om hun taken te kunnen uitvoeren. Bij afwijkingen zorgt u voor oplossingen en past u de procedures aan. U rapporteert dit direct aan uw leidinggevende. Deze opleiding is de ideale opstap naar een HBO opleiding Logistiek en Economie. 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor (toekomstig) logistiek supervisors.

Niveau

MBO 4

Vooropleiding

De opleiding Logistiek Teamleider Warehouse kan u in sommige gevallen vrijstelling verlenen tot voor enkele modulen. Voor de opleiding Logistiek Supervisor Warehouse is geen specifieke vooropleiding vereist, echter gerichte praktijkervaring in de branche en een vooropleiding als Logistiek Teamleider Warehouse zorgen voor een goede aansluiting op het lesprogramma.

Programma

De opleiding bestaat afhankelijk van de genoten vooropleiding onderstaande modulen: 

Module Relatiebeheer / Inkoop- en verkoopbeleid logistiek

Van u mag verwacht worden dat u zicht staande houdt in verschillende situaties. Denk hierbij aan in- en verkoopsituaties. U bent in staat tot het voeren van een goed relatiebeheer en kent het klappen van de zweep als het gaat om inkoop het voeren van inkoopgesprekken en het maken van leverancierskeuzes. U bent in staat overeenkomsten op te stellen en kunt deze controleren. U bent op de hoogte van de verzekeringen die nodig zijn en weet waarom deze moeten worden afgesloten. U leert meer over internationale handel en weet hoe u met klachten om kunt gaan.

Module Bedrijfseconomie / Logistiek rekenen

Deze module is opgebouwd uit twee onderdelen bedrijfseconomie gericht op het exploiteren en beheren en bedrijfseconomie gericht op het financieren. U leert meer over het berekenen van kosten, kostprijselementen, kostprijsberekening en kostprijs differentiatie. Na het volgen van deze module zijn begrippen als variabele kosten, personele kosten, winstopslag en verkoopprijs geen onbekend terrein meer voor u.

Module Personeelsbeleid / Arbeidsovereenkomst en sociaal beleid in de logistiek

Tijdens de opleiding logistiek teamleider warehouse heeft u geleerd dat goede logistiek valt of staat met goed (opgeleid) personeel. Tijdens de opleiding logistiek supervisor gaan we dieper in op de arbeidsovereenkomsten en het sociaal beleid in de logistiek.

Module Inkomende en uitgaande goederenstroom / orderafhandeling

Deze module is versneld en is voor diegenen die geen relevante vooropleiding kunnen aantonen. Een goede supervisor is op de hoogte van het proces op de werkvloer. In deze module komen onderwerpen als een administratieve afhandeling, proces van orderontvangst tot goederenopslag, derving, gevaarlijke stoffen, orderproductie, documentsoorten, enzovoorts aan bod. Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij u graag naar de opleiding logistiek teamleider warehouse.

Module Leidinggeven / Manager transport en logistiek

Deze module is verplicht voor diegenen die geen gerichte vooropleiding hebben gevolgd. Indien u de opleiding logistiek Teamleider Warehouse heeft gevolgd kunt u mogelijk vrijstelling aanvragen. Een logistiek supervisor kent de aspecten van de organisatie en de organisatiecultuur. U kent de doelstellingen en het beleid van de organisatie. U staat communicatief sterk, zeker als het gaat om conflicthantering. U kan overleg voeren en geeft duidelijk leiding door te motiveren, instrueren, begeleiden, controleren, delegeren en plannen.

Tijdens uw opleiding logistiek supervisor warehouse werkt u met een voor u samengestelde checklijst, hierop kunt u aangeven of u het inzicht, de kennis en de vaardigheid beheerst. Daar wij de samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk vinden maken wij gebruik van de praktijk. Een werkplek of stageplek is een pré, maar geen vereiste voor deze opleiding.

Examen

Elke module wordt afgesloten met een examen. U kunt kiezen voor een schriftelijk examen óf een online examen. U sluit uw opleiding af met een diploma welke wordt afgegeven door een externe examenbank. In overleg met onze adviseurs kunt jeu een keuze maken voor een IVIO of LEC diplomering

Voor aanmelding van een examen logistiek dien je contact op te nemen met een van onze medewerkers.

U kunt tijdens het examen vragen verwachten die gerelateerd zijn aan onderstaande onderwerpen:

 •  
 • Inkoop van opslagmiddelen en diensten
 • Value Added Logistics
 • Handelingsbeleid
 • Distributieplanning
 • Trends in op- en overslagsector
 • Formules opslagbedrijven
 • Material requirements planning
 • Netwerkplanning
 • Personeelsbeheer bij de logistieke dienstverlener
 • Arbeidsovereenkomst in de logistiek
 • Sociaal beleid in de logistiek
 • Logistieke beleidsvoering
 • Marktbewerking
 • Markt en marktpositie
 • Verkoopbeleid logistiek
 • Offerte maken
 • Registreren en inventariseren van voorraden
 • Voorraadsystemen
 • Voorraadanalyses
 • Voorraadbeleidstaken

Studiebelasting

Circa vijf klokuren per lesweek.

Diploma

Het examen wordt afgenomen door de Stichting LEC of het IVIO. U bent zelf als kandidaat verantwoordelijk voor inschrijving van het examen via ons kantoor. De kosten voor het online examen Logistiek medewerker bedragen ongeveer 220,- euro. Bij het online examen worden de onderwerpen in twee keer geëxamineerd.

De kosten voor het schriftelijk examen bedragen ongeveer 110,- euro per module. Daarnaast moet uw checklist volledig zijn aftekenend. Uw examen doet u in uw vertrouwde lesomgeving. De examens worden modulair afgenomen, bij goed gevolg ontvangt u aan het einde van uw opleiding een diploma. Indien u tussentijds per module een certificaat wenst zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl

Vervolgopleiding

Wilt u nog beter leren managen op hoger niveau? Bekijk dan de opleiding Nemas Advanced Management. 

 

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding:     12 lesweken
Avondopleiding:            24 lesweken

Op basis van de modulen: 

 • Relatiebeheer / Inkoop -en verkoopbeleid logistiek
 • Bedrijfseconomie / logistiek rekenen
 • Personeelsbeleid / Arbeidsovereenkomst en sociaal beleid in de logistiek
 • Inkomende en uitgaande goederenstroom
 • Leidinggeven / Manager transport en logistiek

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffie­pauze en een lunch).  

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

 

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (12):      2595,- euro
Avondopleiding (24):             2595,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling. 

Studiemateriaal

Circa 450,- euro. 

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding Logistiek Supervisor Warehouse? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Examen

Eenmalig zijn de kosten voor het examen inbegrepen in de opleidingskosten. Wanneer u het examen niet in één keer behaald, komen de examenkosten voor de herkansing voor eigen rekening. Het IVIO kent één herkansing. De kosten van het examen bedragen ca. 110,- euro per module. De examens worden modulair afgenomen, bij goed gevolg ontvangt u aan het einde van uw opleiding een diploma. Indien u tussentijds per module een certificaat wenst zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Totaalprijs van uw opleiding Logistiek Supervisor Warehouse

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 3045,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

Uw examen boekt u via planning@delaatkenniscentrum.nl

StartdatumMaandVariantLocatie