Spring naar content

VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5

Loonadministratie Cursussen

Wat biedt de VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5?

De VPS Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid biedt extra bagage voor de personeels- en loonadministrateur met ambitie. In deze module komen de onderwerpen arbeidsrecht, arbeidsovereenkomsten, cao, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aan bod.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5?

Wil jij je professionaliseren binnen de loonadministratie? Dan is de VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5 geschikt voor jou.

Welk niveau is de VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5?

De VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5 is op hbo-niveau.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen.

Het examen van de VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5

Deze module is een onderdeel van de Vakopleiding Payroll Services. Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. De afzonderlijke examens van de Vakopleiding Payroll Services worden elk, met uitzondering van de module Communicatie, afgenomen bij de Associatie voor Examinering.

Examen Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is

  • Arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst

  • Regelgeving met betrekking tot de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden van de Wazo

  • Sociale zekerheid

  • Regelgeving bij arbeidsongeschiktheid

  • Regelgeving bij werkloosheid

Naast de reguliere hulpmiddelen mag je voor het examen Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5 de volgende hulpmiddelen gebruiken.

  • De Loonalmanak

  • De Sociale verzekeringen almanak

  • Niet-geannoteerde wettenpocket Arbeid en Beloning. Andere niet-geannoteerde wettenpockets zijn ook toegestaan

Certificaat

Het examen wordt afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties in heel Nederland. Het betreft een online examen. De online inschrijving voor het examen is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

NIRPA

De Laat Kenniscentrum heeft kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laat dit graag toetsen door externe partijen. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. 

De loonadministratieve opleidingen van De Laat Kenniscentrum zijn erkend door de Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, NIRPA. De loonadministratieve opleidingen BKL, PDL, MPZ en VPS vallen onder reguliere opleidingen, die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding.

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie ontvangen over de VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5? Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail.

Wanneer start de VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5?

De VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5 wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (6 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (3 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

In de regel is de opleiding als volgt verdeeld: de module Loonheffingen uit 10 bijeenkomsten, Beroepscommunicatie (extern examen) 4 bijeenkomsten, Personeel en Organisatie 4 bijeenkomsten, de module Arbeidsrecht 6 bijeenkomsten (> 5 groepsgrootte). 

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5 kent verschillende startmomenten per jaar.

Liever starten op je eigen moment? VPS Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5 als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Moduleprijs

1205,- euro (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 445,- euro (incl. 9% BTW).*

* Indien u eerder een module heeft gevolgd, ontvangt u binnen het jaar een reductie op het studiemateriaal van 335,- euro (eenmalige aanschaf hulpmiddelen).

Totaalprijs 

1650,- euro incl. BTW incl. hulpmiddelen. Let op 1165,- euro incl. BTW excl. hulpmiddelen.

Startdatum Maand Variant Locatie