Vakopleiding Payroll Services VPS

Loonadministratie en HRM opleidingen

Wat biedt de vakopleiding Payroll Services (VPS)?

De vakopleiding Payroll Services (VPS) focust vooral op loonadministratie, met de nadruk op fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Onderwerpen als HR-beleid, ICT, financiële administratie, accounting en budgettering komen aan bod. Communicatieve vaardigheden zullen worden ontwikkeld.

Welk niveau is de Avakopleiding Payroll Services (VPS) opleiding?

De opleiding Payroll Services (VPS) is op hbo-niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Payroll Services (VPS) vakopleiding?

Ben je een salaris- en/of personeelsadministrateur met ambitie? Of heb je momenteel een andere functie, maar wil je je professionaliseren binnen dit vakgebied? Ga dan voor het Associatiediploma VPS (Vakopleiding Payroll Services).

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen. Echter, een vooropleiding PDL of een vooropleiding met vergelijkbaar niveau is gewenst.

Hoe ziet de Payroll Services VPS opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit vier modules:

Module Loonheffingen niveau 5

Wanneer je in je werk te maken hebt met loonadministratie, is het van belang dat je kennis hebt van de loonaangifte, de regelgeving van de dienstbetrekking en de daarbij behorende loonheffingen. Daarnaast zijn de werkkostenregeling, loonheffing, premies en inkomstenbelasting onderwerpen die je paraat moet hebben. In deze module doe je deze kennis op en ontwikkel je vaardigheden waarmee u deze kennis kunt toepassen.

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5

Het certificaat Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid biedt extra bagage voor de personeels- en salarisadministrateur met ambitie. In deze module komen de onderwerpen arbeidsrecht, arbeidsovereenkomsten, cao, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aan bod.

Module Personeel & Organisatie niveau 5

Tijdens de module Personeel & Organisatie leer je hoe je als volwaardig personeelsmanager aan de slag kan gaan. Personeelsmanagement kan niet zonder gedegen kennis op het gebied van organisaties in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het analyseren van de missie, visie en doelstellingen van een organisatie. Daarnaast leer je methodieken van budgettering toepassen. Tot slot wordt er ook aandacht besteedt aan het aansturen en motiveren van personeel.

Module Communicatie niveau 5

Helder communiceren is noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is in een organisatie. Het vergaren van kennis en vaardigheden van communicatie en communicatieprocessen is onontbeerlijk voor iemand die werkzaam is op een personeels- of loonadministratie. In de module Communicatie leer je alles over gesprekstechnieken en kun je tweegesprekken voeren.

De examens van de Payroll Services VPS opleiding

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. De afzonderlijke examens van Vakopleiding Payroll Services worden elk, met uitzondering van de module Communicatie, afgenomen bij de Associatie. Het examen van de module Communicatie niveau 5 wordt afgenomen door De Laat Kenniscentrum. Wilt u weten welke hulpmiddelen u standaard mag gebruiken tijdens een Associatie-examen? Kijk dan op de pagina Procedures & regels.

Examen Loonheffingen niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Loonadministratie en loonaangifte

 • Regelgeving met betrekking tot dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen

 • Werkkostenregeling en van de vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen

 • Inkomstenbelasting en van het boeteregime en de bezwaar- en beroepsprocedure

Naast de reguliere hulpmiddelen mag je voor het examen Loonheffingen niveau 5 de volgende hulpmiddelen gebruiken:

 • De Loonalmanak

 • De Sociale verzekeringen almanak

 • Niet-geannoteerde wettenpocket Arbeid en Beloning

 • Niet-geannoteerde wettenpocket waarin de wetteksten Wet IB (Wet Inkomstenbelasting) zijn opgenomen, waaronder Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregeling. Andere niet-geannoteerde wettenpockets zijn ook toegestaan.

Examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst

 • Regelgeving met betrekking tot de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo

 • Sociale zekerheid

 • Regelgeving bij arbeidsongeschiktheid

 • Regelgeving bij werkloosheid

Naast de reguliere hulpmiddelen mag u voor het examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5 de volgende hulpmiddelen gebruiken:

 • De Loonalmanak

 • De Sociale verzekeringen almanak

 • Niet-geannoteerde wettenpocket Arbeid en Beloning. Andere niet-geannoteerde wettenpockets zijn ook toegestaan

Examen Personeel & organisatie niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Personeel

 • Organisatie

Examen Communicatie niveau 5

Het examen voor de module Communicatie wordt afgenomen door De Laat Kenniscentrum. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Communicatie

 • Luistervaardigheden

 • Effectief communiceren

 • Gespreksvoering

 • Gespreksvormen

 • Feedback

Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de Associatie.

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen­locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

NIRPA

De Laat Kenniscentrum heeft kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laat dit ook graag toetsen door externe partijen. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. De loonadministratieve opleidingen van De Laat Kenniscentrum zijn erkend door de  Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). De loonadministratieve opleidingen (BKL, PDL, MPZ en VPS) vallen onder reguliere opleidingen, die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding. 

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de opleiding Payroll Services (VPS)?

De module wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (30 lesweken).
- Een (zater)dagopleiding (15 lesweken).

Je kunt er daarnaast voor kiezen om zelf je opleiding in te delen per dagdeel. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur.
In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

De studiebelasting van de opleiding VPS is circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Liever starten op je eigen moment? Volg Vakopleiding Payroll Services (VPS) als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Cursusprijs

3299,- euro (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Hulpmiddelen 

De Laat Kenniscentrum adviseert om aanbevolen hulpmiddelen vanuit de Associatie in bezit te hebben bij aanvang van de eerste les. Deze hulpmiddelen kunnen worden besteld bij De Laat Kenniscentrum en worden niet standaard geleverd.

Meer informatie over de hulpmiddelen? Kijk dan hier.

Studiemateriaal

Circa 790,- euro (incl. 9% BTW).

Registratie NIRPA

Indien je met succes je opleiding VPS afsluit met een diploma van de Associatie, kun je je via deze link registeren in het RPP-register. 

Totaalprijs van uw Vakopleiding Payroll Services VPS

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW.  Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 4199,- euro inclusief BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

StartdatumMaandVariantLocatie