Vakopleiding Payroll Services VPS

Loonadministratie en HRM opleidingen

Met de Vakopleiding Payroll Services (VPS) bent u gevorderd op het gebied van loonadministratie met de nadruk op fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. U wordt opgeleid in onder meer HR-beleid, ICT, financiële administratie, accounting en budgettering. Daarnaast wordt u getraind in communicatieve vaardigheden. Na afronding van de Vakopleiding Payroll Services bekleedt u een adviserende rol over flexibele arbeidsvoorwaarden en fungeert u als spil tussen de HR-afdeling, de financiële afdeling en de salarisadministratie.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding. Na het afronden van deze opleiding bij ons opleidingsinstituut kunt u zich registreren in het RPP-register.

Doelgroep

Bent u een salaris- en/of personeelsadministrateur met ambitie? Of hebt u momenteel een andere functie, maar wilt u zich professionaliseren binnen dit vakgebied? Ga dan voor het Associatiediploma VPS (Vakopleiding Payroll Services).

Niveau

HBO-AD.

Vooropleiding

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen. Echter is een vooropleiding PDL of een vooropleiding met vergelijkbaar niveau gewenst.

Programma Vakopleiding Payroll Services VPS

De opleiding bestaat uit onderstaande vier modulen.

Module Loonheffingen niveau 5

Wanneer u in uw werk te maken hebt met loonadministratie, is het van belang dat u kennis hebt van de loonaangifte, de regelgeving van de dienstbetrekking en de daarbij behorende loonheffingen. Daarnaast zijn de werkkostenregeling, loonheffing, premies en inkomstenbelasting onderwerpen die u paraat moet hebben. In deze module doet u deze kennis op en ontwikkelt u vaardigheden waarmee u deze kennis kunt toepassen.

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5

Het certificaat Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid biedt extra bagage voor de personeels- en salarisadministrateur met ambitie. In deze module komen de onderwerpen arbeidsrecht, arbeidsovereenkomsten, cao, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aan bod.

Module Personeel & Organisatie niveau 5

Tijdens de module Personeel & Organisatie leert u hoe u als volwaardig personeelsmanager aan de slag kan gaan. Personeelsmanagement kan niet zonder gedegen kennis op het gebied van organisaties in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die aan bod komen zijn het analyseren van de missie, visie en doelstellingen van een organisatie. Daarnaast leert u methodieken van budgettering toepassen. Tot slot wordt er ook aandacht besteedt aan hoe u uw personeel aanstuurt, personeel motiveert en hoe u voorstellen beoordeelt met betrekking tot organisatieverbeteringen voor de afdeling salarisadministratie.

Module Communicatie niveau 5

Helder communiceren is noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is in een organisatie. Het vergaren van kennis en vaardigheden van communicatie en communicatieprocessen is onontbeerlijk voor iemand die werkzaam is op een personeels- of loonadministratie. In de module Communicatie leert u alles over gesprekstechnieken en kunt u tweegesprekken voeren.

Examen

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. De afzonderlijke examens van Vakopleiding Payroll Services worden elk, met uitzondering van de module Communicatie, afgenomen bij de Associatie. Het examen van de module Communicatie niveau 5 wordt afgenomen door De Laat Kenniscentrum. Wilt u weten welke hulpmiddelen u standaard mag gebruiken tijdens een Associatie-examen? Kijk dan op de pagina Procedures & regels.

Examen Loonheffingen niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Loonadministratie en loonaangifte

 • Regelgeving met betrekking tot dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen

 • Werkkostenregeling en van de vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen

 • Inkomstenbelasting en van het boeteregime en de bezwaar- en beroepsprocedure

Naast de reguliere hulpmiddelen mag u voor het examen Loonheffingen niveau 5 de volgende hulpmiddelen gebruiken:

 • De Loonalmanak

 • De Sociale verzekeringen almanak

 • Niet-geannoteerde wettenpocket Arbeid en Beloning

 • Niet-geannoteerde wettenpocket waarin de wetteksten Wet IB (Wet Inkomstenbelasting) zijn opgenomen, waaronder Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregeling. Andere niet-geannoteerde wettenpockets zijn ook toegestaan.

Examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst

 • Regelgeving met betrekking tot de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo

 • Sociale zekerheid

 • Regelgeving bij arbeidsongeschiktheid

 • Regelgeving bij werkloosheid

Naast de reguliere hulpmiddelen mag u voor het examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5 de volgende hulpmiddelen gebruiken:

 • De Loonalmanak

 • De Sociale verzekeringen almanak

 • Niet-geannoteerde wettenpocket Arbeid en Beloning. Andere niet-geannoteerde wettenpockets zijn ook toegestaan

Examen Personeel & organisatie niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Personeel

 • Organisatie

Examen Communicatie niveau 5

Het examen voor de module Communicatie wordt afgenomen door De Laat Kenniscentrum. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Communicatie

 • Luistervaardigheden

 • Effectief communiceren

 • Gespreksvoering

 • Gespreksvormen

 • Feedback

Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de Associatie.

Studiebelasting

Circa zes à acht klokuren per week.

Diploma/certificaat VPS

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen­locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Voor de actuele examenkosten verwijzen wij u naar de website van de Associatie.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

NIRPA

Wij hebben kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laten dit ook graag toetsen door externe partijen. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. Onze loonadministratieve opleidingen zijn erkend door de  Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Onze loonadministratieve opleidingen (BKL, PDL, MPZ en VPS) worden onder reguliere opleidingen verstaan die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding:    15 lesweken
Avondopleiding:             30 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren of overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De zaterdagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch). 

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de Vakopleiding Payroll Services op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U neemt hiervoor contact op met het inschrijfbureau.

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (15):    3295,- euro
Avondopleiding (30):           3295,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling.


Hulpmiddelen 

De Laat Kenniscentrum adviseert om aanbevolen hulpmiddelen vanuit de Associatie in bezit te hebben bij aanvang van de eerste les. Deze hulpmiddelen kunnen worden besteld bij De Laat Kenniscentrum en worden niet standaard geleverd.

Wilt u weten welke hulpmiddelen u standaard mag gebruiken tijdens een Associatie-examen? Kijk dan op de pagina Procedures & regels

Studiemateriaal

Circa 790,- euro voor de gehele opleiding.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding Vakopleiding Payroll Services? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Registratie NIRPA

Indien u met succes uw opleiding VPS afsluit met een diploma van de Associatie, kunt u zich middels deze link registeren in het RPP-register. 

Totaalprijs van uw Vakopleiding Payroll Services VPS

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 4085,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

StartdatumMaandVariantLocatie