Spring naar content

Vakopleiding Payroll Services VPS

Loonadministratie en HRM opleidingen

Wat biedt de vakopleiding Payroll Services (VPS)?

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging op het gebied van loonadministratie? Ontwikkel je kennis met de vakopleiding Payroll Services! Tijdens de VPS opleiding ga je aan de slag met verschillende modules gericht op loonadministratie, fiscaal recht, sociale zekerheid en arbeidsrecht. 

In deze modules komen onderwerpen als HR-beleid, ICT, financiële administratie, accounting en budgettering aan bod. Met het erkende VPS diploma op zak word jij dé onmisbare payrollspecialist binnen een organisatie.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Payroll Services (VPS) vakopleiding?

Ben je een salaris- en/of personeelsadministrateur met ambitie? Of heb je momenteel een andere functie, maar wil je je professionaliseren binnen dit vakgebied? Dan is het VPS diploma (Vakopleiding Payroll Services) geschikt voor jou. Met de kennis die je tijdens de VPS opleiding op doet, ontwikkel je jezelf tot een onmisbaar figuur binnen je organisatie. Je bent de rechterhand van HR, financiële administratie én salarisadministratie.

Welk niveau is de Vakopleiding Payroll Services (VPS) opleiding?

De opleiding Payroll Services (VPS) is op hbo-niveau.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen. Echter, een vooropleiding PDL of een vooropleiding met vergelijkbaar niveau is gewenst.

Studiebelasting

Circa drie klokuren per lesweek (inclusief praktijk).

Hoe ziet de Payroll Services VPS opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit vier modules:

Module Loonheffingen niveau 5

Wanneer je in je werk te maken hebt met loonadministratie, is het van belang dat je kennis hebt van de loonaangifte, de regelgeving van de dienstbetrekking en de daarbij behorende loonheffingen. Daarnaast zijn de werkkostenregeling, loonheffing, premies en inkomstenbelasting onderwerpen die je paraat moet hebben. In deze module doe je deze kennis op en ontwikkel je vaardigheden waarmee u deze kennis kunt toepassen.

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5

Het certificaat Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid biedt extra bagage voor de personeels- en salarisadministrateur met ambitie. In deze module komen de onderwerpen arbeidsrecht, arbeidsovereenkomsten, cao, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aan bod.

Module Personeel & Organisatie niveau 5

Tijdens de module Personeel & Organisatie leer je hoe je als volwaardig personeelsmanager aan de slag kan gaan. Personeelsmanagement kan niet zonder gedegen kennis op het gebied van organisaties in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het analyseren van de missie, visie en doelstellingen van een organisatie. Daarnaast leer je methodieken van budgettering toepassen. Tot slot wordt er ook aandacht besteedt aan het aansturen en motiveren van personeel.

Module Communicatie niveau 5

Let op vanaf 1 maart 2022 betreft dit het examen Module Beroepscommunicatie niveau 5. Dit examen worden afgenomen door de Associatie voor examinering.

Helder communiceren is noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is in een organisatie. Het vergaren van kennis en vaardigheden van communicatie en communicatieprocessen is onontbeerlijk voor iemand die werkzaam is op een personeels- of loonadministratie. In de module Communicatie leer je alles over gesprekstechnieken en kun je tweegesprekken voeren.

De examens van de Payroll Services VPS opleiding

Tijdens de modules word je voorbereid op de officiële examens voor het VPS diploma. Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. De afzonderlijke examens van de Vakopleiding Payroll Services worden elk, met uitzondering van de module Communicatie, afgenomen bij de Associatie voor Examinering. 

Het examen van module Communicatie niveau 5 wordt afgenomen door De Laat Kenniscentrum. Wil je weten welke hulpmiddelen je standaard mag gebruiken tijdens een Associatie-examen? Bekijk de pagina Procedures & regels.

Examen Loonheffingen niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Loonadministratie en loonaangifte

 • Regelgeving met betrekking tot dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen

 • Werkkostenregeling en van de vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen

 • Inkomstenbelasting en van het boeteregime en de bezwaar- en beroepsprocedure

Naast de reguliere hulpmiddelen mag je voor het examen Loonheffingen niveau 5 de volgende hulpmiddelen gebruiken:

 • De Loonalmanak

 • De Sociale verzekeringen almanak

 • Niet-geannoteerde wettenpocket Arbeid en Beloning

 • Niet-geannoteerde wettenpocket waarin de wetteksten Wet IB (Wet Inkomstenbelasting) zijn opgenomen, waaronder Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregeling. Andere niet-geannoteerde wettenpockets zijn ook toegestaan.

Examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst

 • Regelgeving met betrekking tot de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo

 • Sociale zekerheid

 • Regelgeving bij arbeidsongeschiktheid

 • Regelgeving bij werkloosheid

Naast de reguliere hulpmiddelen mag u voor het examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5 de volgende hulpmiddelen gebruiken:

 • De Loonalmanak

 • De Sociale verzekeringen almanak

 • Niet-geannoteerde wettenpocket Arbeid en Beloning. Andere niet-geannoteerde wettenpockets zijn ook toegestaan

Examen Personeel & organisatie niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Personeel

 • Organisatie

Examen Communicatie niveau 5

Vanaf 1 maart 2022 heet deze module Beroepscommunicatie 5. Dit examen wordt afgenomen door de Associatie voor Examinering.Trajecten die starten ná 1 maart 2022 worden automatisch opgeleid tot dit examen. Lopende trajecten hebben de keuze om voor deze module in oude óf nieuwe stijl.

Het examen voor de module Communicatie wordt afgenomen door De Laat Kenniscentrum (dit kan tot september 2023).

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Communicatie

 • Luistervaardigheden

 • Effectief communiceren

 • Gespreksvoering

 • Gespreksvormen

 • Feedback

Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de Associatie.

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen¬locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. De online inschrijving voor het examen is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig. Heb je hier vragen over? Wij helpen je graag! Neem contact op via info@delaatkenniscentrum.nl of bel ons op 040 2485582.

NIRPA

De Laat Kenniscentrum heeft kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laat dit graag toetsen door externe partijen. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. 

De loonadministratieve opleidingen van De Laat Kenniscentrum zijn erkend door de Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). De loonadministratieve opleidingen (BKL, PDL, MPZ en VPS) vallen onder reguliere opleidingen, die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding.

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie ontvangen over de VPS opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de opleiding Payroll Services (VPS)?

De Vakopleiding Payroll Services VPS wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (24 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (12 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

In de regel is de opleiding als volgt verdeeld: de module Loonheffingen uit 10 bijeenkomsten, Beroepscommunicatie (extern examen) 4 bijeenkomsten, Personeel en Organisatie 4 bijeenkomsten, de module Arbeidsrecht 6 bijeenkomsten (> 5 groepsgrootte). 

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De Vakopleiding Payroll Services VPS kent verschillende startmomenten per jaar. 

De Vakopleiding Payroll Services VPS start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg Vakopleiding Payroll Services (VPS) als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Cursusprijs

3789,- euro (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Hulpmiddelen 

De Laat Kenniscentrum adviseert om aanbevolen hulpmiddelen vanuit de Associatie in bezit te hebben bij aanvang van de eerste les. Deze hulpmiddelen kunnen worden besteld bij De Laat Kenniscentrum en worden niet standaard geleverd.

Meer informatie over de hulpmiddelen? Kijk dan hier.

Studiemateriaal

Circa 790,- euro (incl. 9% BTW).

Examenvoorbereiding pakket

Eenmalig 17,50 euro (incl. 9% BTW) per module, totaal 70,00

Registratie NIRPA

Indien je met succes je opleiding VPS afsluit met een diploma van de Associatie, kun je je via deze link registeren in het RPP-register. 

Totaalprijs van jouw Vakopleiding Payroll Services VPS

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW.  Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 4649,00 euro inclusief BTW.

Klik op de link voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering. Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

Cursusprijzen zijn vrijgesteld van BTW, over het studiemateriaal even eventuele lunchkosten zijn wij genoodzaakt 9% BTW te rekenen. Examenkosten zijn in veel gevallen vrijgesteld van BTW. In een enkel geval dienen wij hierover 21% BTW te rekenen (IVIO).

 

Startdatum Maand Variant Locatie