Opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) en Salaris

Loonadministratie en HRM opleidingen

De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie en Salaris leidt u op tot professional op het gebied van loon- en salarisadministratie. Na het behalen van het diploma bent u in staat zelfstandig een loonadministratie te voeren, loonberekeningen te maken en wetswijzigingen op de juiste manier toe te passen. De belastingwetgeving is erg complex en veranderingen volgen zich in een rap tempo op. Een specifieke vakopleiding zoals de opleiding PDL is daarom aan te bevelen. Met name in het midden- en kleinbedrijf groeit de behoefte aan financieel administratieve medewerkers. Zij zijn de spil in het web tussen de werknemers en bedrijfsvereniging, de fiscus en de accountant. Met het PDL diploma zal u van toegevoegde waarde zijn voor veel ondernemingen in de MKB sector.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding. Na het afronden van deze opleiding bij ons opleidingsinstituut kunt u zich registreren in het RSa register

Doelgroep

De opleiding Praktijkdiploma Loon- en Salarisadministratie is bedoeld voor administratieve medewerkers op het gebied van de loon- en salarisadministratie en degenen die zich willen oriënteren op dit vakgebied.

Niveau

HBO-AD

Vooropleiding

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen.

Programma

De opleiding bestaat uit onderstaande drie modulen.

Module Loonheffingen niveau 4

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft is verplicht loonheffingen te betalen en hiervan aangifte te doen. In deze module komen de onderwerpen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan bod.

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 4

Als personeelsconsulent of loonadministrateur moet u kennis hebben over arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomsten, sociale zekerheid, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In deze module doet u kennis op over de theoretische kant van deze onderwerpen en ontwikkelt u vaardigheden die u kunt toepassen in de beroepspraktijk.

Module Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4

Tijdens de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie en Salaris doet u brede kennis op over het vakgebied. Tijdens deze module komen onderwerpen aan bod zoals functieomschrijvingen opstellen en het personeelsbeleid formuleren. Daarnaast is het van belang dat u de belangrijkste begrippen op het gebied van administratie kent, de rol van automatisering kan plaatsen en kennis hebt over organisaties in het algemeen. Daarnaast wordt er in deze module aandacht besteed aan communicatie; ook een belangrijk onderdeel van het vak. U leert meer over de verschillende gespreksvormen en de richtlijnen voor conflictbehandeling.

Examen

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. Hieronder vindt u de belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie:

Examen Loonheffingen niveau 4

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • loonadministratie en de loonaangifte
 • regelgeving betreffende dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen
 • werkkostenregeling en vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen
 • inkomstenbelasting, alsmede het boeteregime en de bezwaarprocedure

Examen Arbeidsrecht & Sociale zekerheid niveau 4

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
 • regelgeving m.b.t. de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo
 • sociale zekerheid
 • regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
 • regelgeving bij werkloosheid

Examen Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • personeel
 • organisatie
 • communicatie

Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de Associatie.

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding PDL is circa vijf à zes klokuren per lesweek.

PDL Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen­locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de opleiding PDL? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Vervolgstudie

Bent u klaar met de opleiding PDL en wilt u graag doorstuderen? U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding Vakopleiding Payroll Services VPSMedewerker Personeelszaken MPZarbeidsrecht óf personeelsconsulent.Wilt u zich op administratief vlak verder ontwikkelen, kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor de opleiding praktijkdiploma boekhouden PDB

NIRPA

Wij hebben kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laten dit ook graag toetsen door externe partijen. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. Onze loonadministratieve opleidingen zijn erkend door de  Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Onze loonadministratieve opleidingen (BKL, PDL, MPZ en VPS) worden onder reguliere opleidingen verstaan die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Duur van de opleiding PDL

(Zater)dagopleiding: 8 lesweken
Avondopleiding: 16 lesweken

Lesdag en –tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en op zaterdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De zaterdagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende start­momenten in het jaar. Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau. Voor de actuele startdata voor de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie en Salaris verwijzen wij u graag naar het rooster onder het tabblad planning.

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (8): 999,- euro
Avondopleiding (16): 999,- euro

Losse modules

Het is ook mogelijk één of meerdere losse modules van de cursus Praktijkdiploma Loonadministratie te volgen.

 • Module Loonheffingen niveau 4: 499,- euro
 • Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 4: 395,- euro
 • Module Personeel, organisatie & communicatie niveau 4: 385,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau van De Laat Kenniscentrum.

Studiemateriaal

Circa 329,- euro voor de gehele opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie en Salaris.

De kosten van het studiemateriaal voor een losse module bedragen:

 • Module Loonheffingen niveau 4: 150,- euro
 • Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 4: 134,- euro
 • Module Personeel, organisatie & communicatie niveau 4: 70,- euro

Indien u examen doet bij de Associatie mag u onderstaande hulpmiddelen gebruiken bij het examen. Deze hulpmiddelen worden standaard verstrekt. U betaalt hiervoor eenmalig 105,- euro.

 • Handboek Loonheffingen
 • De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid
 • De Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Registratie NIRPA

Indien u met succes uw opleiding PDL afsluit met een diploma van de Associatie, kunt u zich middels deze link registeren in het RSa-register. 

Totaalprijs van uw opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 1328,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

StartdatumMaandVariantLocatie