Spring naar content

Jouw kansen als werknemer én werkgever door de scholingsplicht

De voordelen van de wettelijke scholingsplicht Vanaf 1 juli 2015 is de scholingsplicht voor werkgevers vastgelegd in de wet (artikel 7:611a BW). De wet bepaalt dat de werkgever verplicht is de werknemer opleidingen en cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn of haar functie. Daarnaast bepaalt de wet in hoeverre de werkgever verplicht is om zorg te dragen voor een betere inzetbaarheid van de werknemer binnen de onderneming. Dit wil zeggen dat de werkgever verplicht is de werknemer opleidingen en cursussen te laten volgen, die erop gericht zijn om de arbeidsovereenkomst voort te zetten als de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is de functie uit te oefenen.

In sommige gevallen kijken werkgevers huiverig naar de scholingsplicht. Dit is niet nodig, want onder de scholingsplicht vallen niet alleen jarenlange en kostbare studies. Workshops als ‘Verkooptraining en onderhandelingstechnieken’ of ‘Efficiënt en klantvriendelijk telefoneren’ kunnen ook bijdragen aan het goed kunnen uitvoeren van bepaalde functies.

Werknemers die het verschil maken

Scholing betaalt zich terug, vaak al binnen enkele maanden en op verschillende terreinen. Wat te denken van waarneembare verbeteringen in de wijze van omgang met klanten of de interne organisatie. In de omzetcijfers wordt het rendement van scholing zichtbaar, kennis verstevigt het bedrijf. Nog een voordeel is dat het inspringen op actuele ontwikkelingen wordt vergemakkelijkt, doordat kansen eerder en sneller worden opgemerkt. Uit onderzoek door de ministeries van Onderwijs en van Sociale Zaken is gebleken dat studerende werknemers meer tevreden zijn en bijdragen aan een goede sfeer.

Kiezen voor de juiste scholing

Hoeveel profijt een bedrijf heeft van scholing, hangt af van de wijze waarop er binnen een bedrijf mee wordt omgegaan. Wij adviseren bedrijven en medewerkers daarom vooraf duidelijke doelen te stellen. Dit heeft positief effect op de uiteindelijke opbrengsten. Daarnaast is het van belang een scholingsvorm te kiezen die bij de werknemer en/of een groep werknemers past. Elke scholingsvorm heeft voor- en nadelen. De Laat Kenniscentrum kent de volgende studievormen: dag-, avond- en weekendonderwijs op MBO- en HBO-niveau; zelfstudie gecombineerd met persoonlijk contact met de docent; korte praktijkgerichte workshops; incompany waarbij er wordt aangehaakt bij de specifieke bedrijfssituatie en benodigde vaardigheden (bedrijfstraining). In een persoonlijk gesprek bekijken welke vorm voor een bedrijf, medewerker of groep medewerkers het beste resultaat oplevert.

Tijd is geen excuus

Met maar een paar mensen in dienst, missen kleine ondernemers die ene medewerker al snel. Hoe kun je met weinig tijd of geld toch scholing aanbieden? 

  • Zoek een scholing in de buurt. 
  • Dat er maar één werknemer op cursus gaat, hoeft niet te betekenen dat de rest van het bedrijf niet van de nieuwe kennis kan profiteren.
  • Organiseer bijeenkomsten waarbij kennis wordt gepresenteerd.
  • In korte tijd veel relevante kennis overdragen? Kies dan voor een workshop of bedrijfstraining.