Spring naar content

Tips internationale payroll en grensoverschrijdende arbeid

In dit artikel geven we je graag enkele tips bij internationale payroll en grensoverschrijdende arbeid waarin jij of je medewerkers zich extra moeten verdiepen. Je bent ondernemer en je hebt te maken met buitenlandse werknemers. Hoewel de eindtermen van opleidingen anders doen vermoeden, ben je hierin niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat het thema internationale payroll en grensoverschrijdende arbeid de laatste twee jaar met een redelijk constante score terugkomt in de beleidsthema’s. Dit zijn thema’s die spelen bij de salarisadministrateurs.

Specialisatie

Internationale payroll en grensoverschrijdende arbeid is een specialisme binnen de salarisadministratie. Deze wordt onvoldoende uitgelicht tijdens de reguliere opleiding loonadministratie PDL of VPS. Omdat wij maatwerktrajecten kunnen bieden kunnen wij antwoorden geven op deze vraag.

Je mag overal werken in de EU

Elke EU-burger mag vrij beslissen in welk land van de EU hij wil werken en wonen. Dankzij deze vrijheid, ook bekend als vrij verkeer
van werknemers en vrijheid van vestiging, staat elke EU-burger al jaren meerdere arbeidsmarkten ter beschikking. Daarnaast zien we een toename van kennismigranten en overige arbeidsmigranten van buiten de EU. Maar werken in het ‘buitenland’ betekent iets voor jouw organisatie.

Welke landen zien we veel?

We zien dat internationale payroll en grensoverschrijdende arbeid met name betrekking heeft op:

 • België (71%)
 • Duitsland (66%)
 • Verenigd Koninkrijk (29%)
 • Frankrijk (25%)

Ook Polen is met 16% het belangrijkste Oost-Europese land dat genoemd wordt (Bron: NIRPA Trendonderzoek 2020).

Bron: NIRPA Trendonderzoek 2019

Brexit, het blijft onzeker. Ook op het moment van het schrijven van dit artikel is er geen duidelijkheid over hoe het nu precies verder zal gaan. De ontwikkelingen rondom het Corona virus zullen mogelijk een besluit op korte termijn vertragen. Dit is zorglijk, het Verenigd Koninkrijk wordt veel genoemd door bedrijven die te maken hebben met internationale payroll.

Tips internationale payroll en grensoverschrijdende arbeid

Ook ondernemer met grensoverschrijdende arbeid? Zorg dat je op de hoogte bent van de volgende zaken:

 • Werk over de grens: loonbelasting.
 • Werk over de grens: premieheffing sociale zekerheid.
 • Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.
 • Eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting.
 • Begrippen vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger.
 • Begrippen detachering en uitzending.
 • Vergoeding van extraterritoriale kosten.
 • Verdragen inzake sociale zekerheid en de EG-verordeningen.

Ook zaken als:

 • Richtlijnen met betrekking tot grensarbeiders.
 • Mogelijkheid van salary split.
 • Internationale aspecten van de werkkostenregeling.
 • Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht.

Zijn van belang bij het vormgeven van een goede salarisverwerking van buitenlandse werknemers. Deze onderwerpen komen niet aan bod in een reguliere PDL of VPS opleiding (bron: Associatie voor Examinering), op verzoek kan dit wel in maatwerk worden aangeboden.

Wij helpen je graag verder. Start op korte termijn nog met jouw loonadministratie opleiding!