Spring naar content

De Laat Kenniscentrum is bezig met de TMA-certificering

Medio maart 2018 is De Laat Kenniscentrum gecertificeerd in het afnemen van de TMA, een afkorting voor ‘Talenten Motivatie Analyse’. TMA draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. Drijfveren, talenten en competenties vormen het vertrekpunt om mensen succesvol een rol te laten vervullen. Naar aanleiding van stellingen wordt een Talenten Motivatie Analyse gegenereerd. Middels deze rapportage geven wij medewerkers inzicht in hun drijfveren, talenten en ontwikkelbaarheid van competenties.

Waar we uiteindelijk naar streven is dat er een goede match ontstaat tussen het profiel van de medewerker of toekomstige medewerker en/of de rol van de medewerker in zijn functie. Wij geloven dat mensen in hun kracht zitten wanneer het werk past bij zijn/haar drijfveren, eigen talenten en voorkeursgedrag. Een TMA ondersteunt bij het maken van die match.

Verschillende niveaus

Een Talenten Motivatie Analyse sluit goed aan bij de processen die nodig zijn om de talenten binnen een organisatie optimaal te benutten. Dit kan op verschillende niveaus, denk hierbij bijvoorbeeld aan individuele talentenontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Wanneer kun je een TMA inzetten?

Je kunt een TMA voor verschillende doeleinden inzetten. Of het nu gaat om een ontwikkelings-, beoordelings-, mobiliteits-, beroepskeuze-, reintegratie/outplacement-, functie-, team- of samenwerkingsvraagstuk.

Een aantal voorbeelden:

Werving en selectie

Indien er een functie -en competentieprofiel is opgesteld helpt de TMA-methode bij het proces om te bekijken of mensen passen bij bepaalde rollen of functies. Om te zorgen dat iedereen spreekt in dezelfde functie -en competentietaal is het belangrijk om dezelfde definities te hanteren en te spreken vanuit hetzelfde begrippenkader. Voorafgaande aan de werving -en selectieprocedure zullen wij dan ook met de opdrachtgever in gesprek gaan.

Beoordelingsgesprek

Een TMA geeft de mogelijkheid om te beoordelen hoe de medewerker de afgelopen periode heeft gepresteerd op comptentie- en op gedragsniveau. De analyse geeft de medewerker een beeld over zijn gedrag. Naar aanleiding van de analyse en het daaraan gekoppelde gesprek kan dan een POP worden opgesteld, waarin de medewerker samen met zijn leidinggevende zijn eigen ontwikkelactiviteiten kan vastleggen.

Teamontwikkeling

Gedrag van medewerkers wordt, naast drijfveren, talenten en comptenties, beinvloed door de omgeving. Door de invloed van de omgeving te matchen met de talenten en drijfveren gaat een team optimaal werken. Het team krijgt inzicht of en hoe de drijfveren/talenten en de competenties aanvullend zijn op elkaar. Het doel is uiteindelijk om de organisatiedoelen in lijn te brengen met de teamdoelen en persoonlijke doelen.

Waarom een Talenten Motivatie Analyse (TMA)?

Een TMA heeft een goede voorspellende waarde, daarnaast heeft het een sterk positieve en onderscheidende manier van rapporteren. Een TMA geeft de kandidaat inzicht en confronteert, maar een TMA veroordeelt nooit, doordat deze uitgaat van talenten.

De Laat Kenniscentrum en TMA

De Laat Kenniscentrum heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in bedrijfscoaching en maatwerk. Voor een onafhankelijke blik willen wij hierbij gebruik maken van verschillende instrumenten en daar waar mogelijk de krachten van de diverse instrumenten met elkaar verbinden. Naast Insights Discovery zien wij de Talenten Motivatie Analyse (TMA) als meerwaarde om teams en individuen in hun kracht te zetten.

Meer informatie over Insights Discovery of TMA, neem dan contact met ons op.