Spring naar content

Trends in loonadministratie

Elk jaar doet NIRPA een onderzoek naar de trends in de loonadministratie. Graag nemen we je mee in deze trends en laten we je in Corona tijd de kánsen zien van deze mooie branche. Want salaris is belangrijker dan ooit.

Waar gaat het onderzoek over?

Het onderzoek focust op trends in de loonadministratie en richt zich op de volgende onderwerpen:
• ontwikkelingen binnen de functie
• vaardigheden en kennis
• waardering en beloning

Feit: Werk van de salarisprofessional verandert snel

Salarisverwerking is een vakgebied dat zich de laatste jaren steeds meer heeft ontwikkeld als een specialisme. Je móet blijven bijscholen om te beschikken over de juiste kennis en implementatie van wet- en regelgeving. Een belangrijke verandering in de loonadministratieve branche is de komst van de AVG en de Wab wet in 2020.

Het belang van de opleiding Prakijkdiploma Loonadministratie PDL en Vakopleiding Payroll Services VPS

Driekwart van de respondenten van dit onderzoek heeft als opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie gevolgd. Het blijkt dat slechts 7% geen aanvullende opleiding heeft gevolgd in de loonadministratieve branche. De opleiding PDL vormt dus een mooie basis voor een glansrijke carrière in de loonadministratieve branche. Onze examenpartner Associatie voor examinering volgt de trends in de loonadministratie op de voet en zorgt dat de eindtermen prima aansluiten bij de gevraagde kennis. Doordat de trends op de voet wordt gevolgd en gekoppeld worden aan duidelijke eindtermen geeft dit ons en de uitgever alle tijd om de boeken en online omgevingen goed in te richten.

Wist je dat daarnaast blijkt dat bijna een kwart van de respondenten (ook) de opleiding VPS heeft gevolgd?

Welke functienamen worden gebruikt binnen de loonadministratie?

In de afgelopen jaren heeft het vak er tal van functiebenamingen bij gekregen. Waar begin je met zoeken? Uit dit onderzoek blijkt dat onderstaande functienamen het meest worden gebruikt.

Salarisprofessionals blijven nodig

Hoewel het vermoeden is dat we afstevenen op een volledig geautomatiseerde salarisafhandeling, blijkt het tegendeel waar te zijn. We automatiseren zeker, maar uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds sprake is van mensenwerk in de sector. Het niveau waarop dit mensenwerk wordt toegepast is wel omhoog aan het verschuiven. Het volgen van een opleiding in deze branche is dus zeker van meerwaarde. Ook in de toekomst is een goede salarisprofessional zeer waardevol!

Belangrijke thema’s

Thema’s die binnen de branche veel aan bod komen zijn:

  • AVG/GDPR (privacywetgeving)
  • Cao-wijzigingen
  • Werkkostenregeling
  • Pensioenregelingen
  • Wwz/Wab
  • Keuzemodel arbeidsvoorwaarden/persoonlijk keuzebudget
  • Wisseling salarissoftware
  • Internationale payroll en grensoverschrijdende arbeid
  • Loonbeslagen
  • Wet DBA

Doordat de examenkamer de trends in de loonadministratie op de voet volgt sluiten de eindtermen van onze opleidingen prima aan op de vragen vanuit het werkveld.

Van uitvoerend naar adviserend

We zien de laatste jaren dat de salarisadministrateur steeds meer een adviserende rol krijgt. Vandaar dat de modules Personeel Organisatie en Communicatie en/of Communicatie zijn toegevoegd aan de opleidingen PDL en VPS.

Hoe leren salarisadministrateurs?

Uit onderzoek blijkt dat salarisadministrateurs zich ontwikkelen middels vakliteratuur, opleidingen, trainingen, cursussen, congressen, seminars, workshopdagen. Het gemiddelde budget bedraagt 1500,- euro per medewerker, informeer bij jouw werkgever naar de mogelijkheden.

Wij zijn blij te mogen concluderen dat wij ook in 2020 leren middels opleiden voor jou kunnen vormgeven. Helaas gaat in 2020 het NIRPA congres niet door vanwege het Corona virus, maar volgend jaar hopen wij je zeker te mogen begroeten.

Interesse in een loonadministratieve opleiding? Neem gerust contact met ons op: 040-2485582.