Spring naar content

Wat is het verschil tussen de opleiding post-hbo Sales en Accountmanagement en de opleiding Sales B Accountmanager?

Over het algemeen gaat de post-hbo opleiding dieper in op het vakgebied vergeleken met Sales B en wordt er ook meer aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en reflectie.

Opbouw opleiding

De post-hbo opleiding Sales en Accountmanagement is opgebouwd uit de volgende 3 hoofdthema’s:

  1. Skills
  2. Sales proces management
  3. Persoonlijke ontwikkeling

Waarin zitten met name de verschillen met Sales B?

Skills

In de post-hbo opleiding staat het brengen van waarde centraal en dit vormt de kern van het curriculum. De opleiding begint dan ook met dit belangrijke onderwerp. Deze waardepropositie is minder aanwezig bij Sales B.

Wat betreft vaardigheden besteedt de opleiding aanzienlijk meer aandacht aan de psychologische aspecten van sales. Dit wordt onder andere behandeld in vakken als neurosales en storytelling. Bovendien zijn deze psychologische elementen geïntegreerd in andere onderdelen, zoals bij het opstellen van een goede offerte en in colleges over gesprekstechnieken. Daarnaast speelt ‘pitchen’ een belangrijke rol in deze opleiding van De Laat Kenniscentrum.

Je leert in de post-hbo opleiding ook meer over de digitale aspecten van sales, met name social selling en virtual selling. Zo combineer je social selling met het thema netwerken, waar je o.a. aan de slag gaat met het optimaliseren van jouw LinkedIn- profiel. Onlangs is het onderwerp kunstmatige intelligentie (AI) hierin verweven met tools zoals Crystal Nose en XiQ, wat nog verder zal worden uitgebreid in de komende periode.

Het examen voor dit onderdeel bestaat uit een mondeling assessment van 45 minuten.

Sales Proces management

In dit gedeelte van de opleiding staat het volledige salesproces centraal. Er wordt een college gewijd aan het onderwerp data-analyse en één aan inkoop. Deze onderwerpen krijgen in de Sales B opleiding minder aandacht.

Daarnaast ligt bij de post-hbo opleiding uitgebreid nadruk op het begrijpen van de sales funnel en het maken van sales forecasts, evenals het effectief beheren van de Decision Making Unit (DMU). Het examen voor dit onderdeel bestaat uit het maken van een ‘Één-Pagina-Salesplan’. Dit plan kan worden beschouwd als een soort dashboard dat alle aspecten omvat waar een accountmanager rekening mee moet houden en volgt een ‘agile’ manier van werken.

Inspiratie hiervoor wordt gehaald uit literatuur zoals het One-Page-Strategic Plan, het Business Model Canvas en het One-Page-Businessplan. Je levert dit plan in maar hoeft deze niet mondeling te verdedigen.

Persoonlijke ontwikkeling

In de post-hbo opleiding wordt naast bovenstaande punten gefocust op persoonlijke ontwikkeling en reflectie. Eén van de methoden die hiervoor wordt gebruikt is de LIFO-methode, die vergelijkbaar is met Insights Discovery. Als onderdeel van deze aanpak ontvang je een persoonlijk rapport. Hier wordt uitgebreid bij stilgestaan tijdens een college, maar de kleurcodes van de LIFO-methode komen ook terug in het mondelinge assessment. Hierbij neemt de acteur willekeurig een bepaalde kleur aan, waardoor je kunt oefenen met verschillende communicatiestijlen. Daarnaast gaat de opleiding dieper in op thema’s zoals ethiek, culturele aspecten en persoonlijke mindset.

Hoewel in de opleiding post-hbo Sales en Accountmanagement geen expliciete nadruk wordt gelegd op de HRM-aspecten van sales, is het kernpunt van elk college dat je de kennis en vaardigheden die je ’s avonds leert, direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Bij De Laat Kenniscentrum is niet het doel om je voor te bereiden op een examen, maar om jou snel te laten groeien in de rol als sales professional.

Meer informatie?

Neem een kijkje op de opleidingspagina of neem vrijblijvend contact met ons op via info@delaatkenniscentrum.nl of bel ons op 040 – 2485582.

Besluit je om toch voor de Sales B opleiding te kiezen, overweeg dan één van deze
SMA-opleidingen.