Spring naar content

Balanslezen: de balans interpreteren én resultaten analyseren

BalanslezenWilt u leren balanslezen? Heeft u behoefte zich te verdiepen in de verschillende onderdelen van de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht? Dan hebben wij verschillende opleidingen waarmee u zich hierin kunt verdiepen. De jaarrekening geeft de financiële gezondheid van uw bedrijf weer. Voor ondernemers, accountmanagers en financieel medewerkers is het waardevol de balans te kunnen lezen en begrijpen. Zij kunnen de organisatie namelijk bijsturen aan de hand van deze informatie.

Debet en credit

De jaarrekening, waar de balans een onderdeel van is, brengt de financiële situatie van een bedrijf in kaart. Met behulp van deze informatie kunt u de positie van uw onderneming in de markt bepalen. De balans bestaat uit twee zijden: debet en credit. Op de balans wordt debet altijd aan de linkerzijde weergegeven en credit altijd aan de rechterzijde. Debet zijn alle uitgaande bedragen (uitgaven) en credit alle binnenkomende bedragen (inkomsten). Het is belangrijk dat de debet- en creditzijde met elkaar in evenwicht zijn.

Vertrouwd raken met de terminologie

Tijden een cursus balanslezen raak je allereerst vertrouwd met de termen die op de balans terugkomen. Denk aan debet en credit, maar ook termen als vaste activa, vlottende activa, eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

Balanslezen is niet alleen interpreteren, maar voornamelijk analyseren

Wanneer je vertrouwd bent met de termen ben je in staat de cijfers op de balans te interpreteren. De volgende stap is te leren conclusies te trekken uit deze informatie. Kiest u ervoor om tijdens één van onze administratieve opleidingen te leren balanslezen? Dan leert u tijdens onze klassikale lessen analyses te maken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Alleen wanneer je hiertoe in staat bent kun je namelijk ook daadwerkelijk aan de slag met de gegevens uit de balans.

Administratieve opleidingen van De Laat Kenniscentrum

Benieuwd welke opleidingen een cursus balanslezen bevatten? Hieronder hebben we alle opleidingen waarbij dit aan de orde komt voor u verzameld.

Heeft u vragen over één van de bovenstaande opleidingen of wilt u meer weten? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!