Spring naar content

Basiskennis loonadministratie: voorbereiding voor PDL

De komende paar weken gaan er allerlei artikelen komen over verschillende opleidingen. Al deze opleidingen hebben iets gemeen, namelijk dat ze vrijwel niks meer kosten in combinatie met het STAP-budget. Het STAP-budget is een financiering vanuit de overheid om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit kan voor modules, cursussen of gehele opleidingen zijn. In dit artikel staat basiskennis loonadministratie (BKL) centraal

We geven je graag meer informatie over deze opleiding. Bijvoorbeeld waaruit de opleiding bestaat en op welk niveau deze opleiding is.

Voor wie is de opleiding basiskennis loonadministratie?

De opleiding is bedoeld voor administratieve medewerkers op het gebied van de loon- en salarisadministratie en degenen die zich willen oriënteren op dit vakgebied. Het dient dus als voorbereiding voor de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie PDL. Er zijn geen vooropleidingen verplicht voordat je deze opleiding gaat volgen. Daarnaast is de opleiding op mbo3-niveau, waardoor je gemakkelijk het traject kan gaan volgen.

Uit welke modules bestaat de opleiding?

De opleiding bestaat uit twee verschillende modules die gekoppeld zijn aan een examen. De twee modules zijn loonheffingen niveau 3 en arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 3. Hieronder leggen we uit wat elke module daadwerkelijk inhoud en wat je moet kennen voor het afsluitend examen:

Examen loonheffingen

De belangrijkste examenstof van deze module is het kunnen toepassen van loonadministratie, loonaangifte en het maken van loonbelastingtabellen. Daarnaast is het invullen van een elektronisch formulier aan de hand van de informatie van een casus een vereiste om het examen te behalen. De regelgeving betreffende dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen moeten hierbij toegepast kunnen worden.

Examen arbeidsrecht & sociale zekerheid

Belangrijke stof voor dit examen is onder andere het beheersen van informatie over de arbeidsrecht, denk hierbij aan arbeidsverhoudingen en het kunnen opstellen van arbeidsovereenkomsten. Met dit examen is stof beheren over regelgevingen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid ook belangrijk.

Diplomering

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen­locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Nadat je de opleiding hebt voltooid is er een mogelijkheid om door te studeren. Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld opleiding PDLMedewerker Personeelszaken MPZ of personeelsconsulent

Meer informatie over loonadministratie opleiding?

Voor meer informatie over deze opleiding kan je bellen naar 040- 2485582. Een mail naar info@delaatkenniscentrum.nl sturen is ook altijd mogelijk.