Spring naar content

De Laat Kenniscentrum is geaccrediteerd door het NIRPA

nirpaDe Laat Kenniscentrum is door het NIRPA, de stichting Nederlands instituut van Register Payroll Accounting geaccrediteerd voor de opleidingen BKL en PDL. Hier zijn we trots op! We kunnen hiermee aantonen dat er sprake is van een effectieve overdracht van kennis. De inhoud van de lessen en het lesmateriaal wordt  als relevant beoordeeld door het NIRPA.

Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en bestaat sinds 2004.

Het NIRPA staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll. Registratie vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.

Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntroduceerde Gedrags- en Beroepscode. Deze wordt als branche standaard beschouwd.

Onze opleidingen Personeel en Arbeid waaronder BKL en PDL worden erkend door het NIRPA. Start in 2017 met de opleiding van jouw keuze!