Spring naar content

NEMAS HRM Opleiding

Loonadministratie en HRM opleidingen

Wat biedt de NEMAS HRM Opleiding?

Na het afronden van de NEMAS opleiding HRM kun je de beschikbare HR-instrumenten toetsen en personeelsvraagstukken interpreteren. Een HR-medewerker komt op managementniveau te werken. Om op managementniveau te kunnen functioneren, ligt de nadruk van de opleiding op strategie, planning en organisatie en personele sturing. Daarnaast kun je ook op managementniveau acteren op het gebied van werving en selectie, personeelsontwikkeling en -begeleiding, beloning en diversiteit.

Welk niveau is de NEMAS HRM Opleiding?

De opleiding NEMAS HRM is op hbo-niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de HERAS HRM opleiding?

Voor iedereen die ambities heeft op het gebied van HRM of wilt werken op management, advies of strategisch niveau.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Aan te raden is om eerst het diploma NEMAS Middle Management te halen.

Hoe ziet de NEMAS HRM opleiding eruit?

De opleiding NEMAS HRM bestaat uit twee modulen: Scriptie HRM en HRM.

Module Scriptie HRM

Gedurende de opleiding wordt een scriptie geschreven. Tijdens elke cursusbijeenkomst zal tijd worden besteed aan de begeleiding rondom het schrijven van de scriptie.

Meer informatie over het schrijven van een goede scriptie? Kijk hier

Module HRM

Tijdens de module HRM komen onderstaande onderwerpen, afgeleid uit het examenprogramma van de Associatie, aan bod:
•    management en strategisch HRM/personeelsmanagement
•    doelen van het HRM/personeelsbeleid
•    werving en selectie
•    personeelsontwikkeling en –begeleiding
•    beloning
•    diversiteit

De examens van de NEMAS HRM opleiding

Het examen voor de module HRM bestaat uit een online examen met zowel open als gesloten vragen en duurt 90 minuten.

Het examen voor de module Scriptie HRM bestaat uit het schrijven van een scriptie. De scriptie wordt beoordeeld op de onderstaande punten:
•    doel, doelgroep
•    probleemstelling
•    analyse
•    conclusies en aanbevelingen
•    verwerking praktijkervaring
•    samenvatting

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS in samenwerking met de Associatie. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig.

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

 

Wanneer start de NEMAS HRM opleiding?

De NEMAS HRM opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (15 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (7 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De NEMAS HRM opleiding kent verschillende startmomenten per jaar.

De NEMAS HRM opleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg NEMAS HRM als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Cursusprijs

2595,- euro (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 100,- euro (incl. 9% BTW).

Totaalprijs van uw opleiding NEMAS HRM

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW.  Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 2695,- euro inclusief BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

Startdatum Maand Variant Locatie