NIMA B Sales Opleiding Accountmanager inclusief examen / kortdurend

Sales opleidingen

Wat biedt de NIMA Sales B opleiding?

Accountmanagers hebben een essentiële rol binnen een organisatie. Tijdens de opleiding NIMA Sales B Accountmanager verdiept u zich verder in de verkoopprocessen en -technieken. Persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden als verkoper worden ontwikkelt. Daarnaast wordt aandacht bestaat aan hoe er meer rendement uit uw klantenbestand gehaald kan worden. 

Welk niveau is de NIMA Sales B Accountmanager opleiding?

De opleiding NIMA Sales B is op hbo-niveau

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de NIMA Sales B opleiding?

Ben je verantwoordelijk voor (een gedeelte van) een verkoopapparaat? Ben je betrokken bij het opstellen van een verkoopplan en is het tevens je taak om dit uit te voeren? Dan is deze opleiding interessant. Deze sales cursus is een veel gekozen opleiding voor accountmanagers, verkoopleiders, areamanagers, managers buitendienst, commerciële teamleiders en productmanagers. 
Het is raadzaam om eerst NIMA Sales A goed afgerond te hebben. 

Hoe ziet de NIMA Sales B opleiding eruit?

Deze opleiding NIMA Sales accountmanager bestaat uit 2 modules: Sales B1 en Sales B2.

Module Sales B1: Verkoop

Binnen deze module komen onderstaande onderwerpen aan bod:

- Sales algemeen: verkoop benaderingen toepassen, SWOT-analyse, strategische planningsniveaus, verkoopstrategie en -tactiek bepalen, etc.

- De markt en de klant: concurrentiestrategieën van Porter, Markow-analyse, klantwaardestrategieën van Treacy & Wiersema, productlevenscyclus analyseren, customer rating, etc.

- Het team en de prestaties: motivatietheorieën van Maslov, Herzberg en McGregor, functies en taken van het verkoopteam, teamrollen van Belbin, stijlen van leidinggeven, theorie van feedback, etc.

- Resultaten: winst-, klanten-, kosten- en omzetaandeel berekenen, waarde van een klantenbestand berekenen, break-evenpoint berekenen, prijsbepalingsmethoden toepassen, verschillende rendementskengetallen berekenen, etc.

Module Sales B2: Persoonlijke vaardigheden accountmanager

Deze module focust vooral op het schrijven en presenteren van een accountplan. Daarnaast wordt aandacht bestaat aan het voeren van een verkoopgesprek en de gesprekstechnieken hierbij.

De examens van de NIMA Sales B opleiding

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Inschrijving is voor eigen rekening. Je ontvangt van De Laat Kenniscentrum de juiste benodigdheden voor de examens.

Het examen bestaat uit twee losse modulen: Sales B1 en Sales B2.

Module Sales B1

Het examen van de module NIMA Sales B1 Accountmanager wordt digitaal afgenomen en duurt drie uur. Dit examen toetst je theoretische kennis en inzicht en bestaat uit twee onderdelen:

- Een praktijksituatie in de vorm van een case met bijbehorende algemene open vragen.

- Een verdieping op de case met specifieke open vragen voor de twee varianten van de, namelijk Accountmanager (AM) of Verkoopleider (VL).

Module Sales B2

Het examen van de module NIMA Sales B2 wordt mondeling afgenomen. Dit examen toetst de praktische vaardigheden van de kandidaat en bestaat uit twee onderdelen:

- Onderdeel 1: de kandidaat schrijft een verkoopplan dat wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens het mondelinge examen.

- Onderdeel 2: de kandidaat voert een (intern) gesprek met een teamlid (verkoper).

Meer informatie over beide examens? Klik hier

Meer informatie?

Wil je meer weten over beide modules, de kosten, startdata en bijbehorende examens? Neem contact met ons op.

Vervolgstudie

Heeft u de opleiding NIMA Sales B Accountmanager afgerond en wilt u graag verder studeren? Denkt u dan bijvoorbeeld aan een cursus om uw verkoop -en onderhandelingstechnieken te verbeteren.

Hoelang duurt de NIMA Sales B Accountmanager opleiding?

Dit betreft een kortdurend traject. Uw opleiding duurt 8 - 15 weken, afhankelijk van de groepsgrootte.
De opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (15 lesweken).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (8 lesweken).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

Je kunt er daarnaast voor kiezen om zelf je opleiding in te delen per dagdeel. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur.
In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten.
 
De opleiding neemt circa tien klokuren per lesweek in beslag.

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari, maart en juni. De losse modulen en trainingen kennen verschillende start momenten in het jaar.

Liever starten op je eigen moment? Volg NIMA Sales B  opleiding Accountmanager als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

 

 

Cursusprijs

2465,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 175,- euro (incl. 9% BTW)

Examenkosten

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA).

950,- euro voor beide onderdelen (vrijgesteld van BTW)

De examenkosten voor het schriftelijke B1 examen bedragen 425,- euro (vrijgesteld van BTW).
De examenkosten voor het mondelinge B2 examen bedragen 525,- euro (vrijgesteld van BTW). 

In de opleidingsprijs is per onderdeel 1 NIMA-examen opgenomen. Herexamens worden apart gefactureerd door NIMA.

Totaalprijs inclusief NIMA examen

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW.  Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 3590,- euro inclusief BTW.

StartdatumMaandVariantLocatie