Spring naar content

Je PDL opleiding in Zeeland

praktijkdiploma loonadministratieWil jij jezelf ontwikkelen op het gebied van loon -en salarisadministratie? Volg dan de opleiding praktijkdiploma loonadministratie, ofwel PDL. Je sluit je opleiding af met een examen bij Stibex of de Associatie voor Examinering. Het praktijkdiploma loonadministratie (PDL) wordt door het bedrijfsleven goed gewaardeerd en biedt daarom mooie carrière kansen.

In november start er weer een cursus PDL in o.a. de regio Goes (Zeeland). Maar ook in Den Bosch (Brabant) en Eindhoven (Brabant) gaan we weer van start.

Voor de opleiding PDL is geen specifieke vooropleiding vereist. De opleiding is opgebouwd uit drie modulen. In de module loonheffingen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Organisatie van de belastingdienst/sociale verzekeringen
 • Begrippenkader opbouw loonheffingen
 • Inhoudings- en belastingplicht
 • Verzekeringsplicht
 • Pensioenaanspraken, levensloopregeling en spaarregelingen
 • Berekening bruto- en nettoloon
 • Invordering/aansprakelijkheid
 • Overzicht uitkeringen, loonkostensubsidies en toeslagen
 • Arbeidsongeschiktheid

In de module personeel organisatie en communicatie ofwel POC komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Personeels- en salarisadministratie
 • Humanresourcesmanagement (HRM)
 • Organisatiestructuren en -vormen
 • Arbeidsverdeling
 • Automatiseren van administraties
 • Marketing
 • Merkmanagement
 • Gespreksvormen
 • Gesprekken sturen

Als laatste volgt u de opleiding arbeidsrecht en sociale zekerheid. Deze bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Arbeidsovereenkomst
 • Soorten arbeidsverhoudingen
 • Proeftijd- en concurrentiebeding
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Opzegverboden
 • Cao en medezeggenschap
 • Arbeidsomstandigheden en -tijden
 • Regels sociale zekerheid
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie

Een module sluit je af met een examen bij de Associatie of Stibex. Meer informatie over de verschillen tussen deze twee examenbanken, lees hier meer.