Spring naar content

TMA Beroepsinteresse Analyse. Wat is dat?

In dit artikel heb je meer kunnen lezen over wat nu precies een TMA (Talenten Motivatie Analyse inhoudt). Een TMA kun je met verschillende modulen uitbreiden. Eén van deze modulen betreft de Beroepsinteresse Analyse. Voorwaarde voor alle opvolgende modulen is dat er altijd een TMA aan ten grondslag ligt. Met een Beroepsinteresse analyse wordt bepaald welke studie of beroep het best bij een persoon past.

Je ontvangt van ons online een link waarbij je van 160 activiteiten moet aangeven je dit al dan niet interessant vindt. In de Beroepsinteresse analyse wordt naast de werkomgeving ook de taakinhoud meegenomen: Iemand die graag in de technische sector werkt zal misschien meer werktevredenheid ervaren in een organiserende functie, maar minder tevreden zijn in een verkopende functie. Hier gaat hier dus om 1 werkomgeving met verschillende taakinhouden. Het kan ook zo zijn dat iemand graag les wil geven. Deze persoon kan op een basisschool aan kinderen les geven, maar ook trainen in het bedrijfsleven. Dit is en voorbeeld van twee werkomgevingen en 1 werkinhoud.

Structuur van de Beroepsinteresse analyse

Bij de constructie van de Beroepsinteresse analyse  wordt uitgegaan dat zowel de interesse voor sectoren als de interesse voor activiteiten van belang is bij het kiezen van een passende studie of beroep. Er zijn drie antwoordalternatieven: niet interessant, neutraal en interessant. niet gedwongen vraagvorm is het mogelijk dat een kandidaat op vrijwel alle schalen laag (of hoog) scoort. Een Beroepsinteresse analyse is geschikt voor kandidaten met verschillende etnische achtergronden. De formulering van de instructie en de items is eenvoudig.

Middelbaar en hoger niveau

De beroepsinteresse analyse is online beschikbaar op twee niveaus: middelbaar en hoger niveau.

Beroepsinteresse rapportage

Wanneer je de Beroepsinteresse analyse hebt ingevuld ontvang je tijdens het terugkoppelingsgesprek de beroepsinteresse rapportage. In deze rapportage vindt je een aantal items:

  • Inleiding: achtergrond en toelichting van de analyse.
  • Betekenis van de scores: uitleg over de manier van scoren in de analyse.
  • Persoonlijke interesses: samenvatting van de persoonlijke interesses.
  • Sectoren: per sector toont de analyse op een 9-puntschaal de mate van interesse.
  • Activiteiten (alleen bij de analyse op hoger niveau): per activiteit laat de analyse op een 9-puntschaal de mate van interesse zien.

Beroepsinteresse analyse op hoger niveau
De Beroepsinteresse analyse op hoger niveau is er voor mensen vanaf 14 jaar met een niveau vanaf HAVO niveau tot en met universitair niveau. De interesses worden voor de volgende sectoren in kaart gebracht op onderstaande wijze. Heb je al een TMA rapportage ontvangen komt deze weergave je vast bekend voor.

Beroepsinteresse voorbeeld hoger niveau

Tevens worden de interesses voor verschillende activiteiten in kaart gebracht. Te denken valt hierbij aan ontwikkelen, vormgeven, informeren en opleiding, adviseren en zorgen voor en begeleiden.

Beroepsinteresse analyse op middelbaar niveau
De Beroepsinteresse analyse op middelbaar niveau er voor mensen vanaf 12 jaar met een niveau vanaf basisonderwijs niveau tot en met afgerond Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO 4 niveau). De analyse geeft aan in welke sectoren iemand geïnteresseerd is en zijn voorkeur heeft.

De interesse voor de volgende sectoren wordt in kaart gebracht. Ook voor deze analyse geldt dat wanneer je een TMA rapportage hebt ontvangen je de weergave zult herkennen.

Beroepsinteresse analyse middelbaar niveauCareer advisor

Ben je enthousiast over de Beroepsinteresse analyse en wil je hier graag meer uithalen. Maak dan gebruik van de mogelijkheid tot de Career Advisor. De Career Advisor helpt mensen door de talenten van kandidaten en de persoonlijke voorkeuren voor beroepssectoren automatisch te koppelen aan mogelijk passende beroepen en vacatures. Kandidaten krijgen vanuit een database van de Europese Unie met 6000+ beroepen, een goed zicht op alle beroepen die mogelijk bij hun talenten en beroepsinteressegebied passen.

Een waardevolle aanvulling. Interesse in een TMA of een Beroepsinteresse analyse? Neem dan contact met ons op: 040-2485582.

Interesse in een van de andere aanvullende modulen?