Spring naar content

TMA Capaciteitenanalyse. Wat is dit?

In dit artikel heb je meer kunnen lezen over wat nu precies een TMA (Talenten Motivatie Analyse inhoudt). Een TMA kun je met verschillende modulen uitbreiden. Eén van deze modulen betreft de Capaciteitenanalyse. Voorwaarde voor alle opvolgende modulen is dat er altijd een TMA aan ten grondslag ligt. De Capaciteiten analyse van de TMA methode is bedoeld voor personen met een leeftijd vanaf 16 jaar. De analyses geven een breed beeld van het intellectuele niveau van de kandidaat. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen zuivere aanleg (potentiële intelligentie) en aangeleerde/schoolse intelligentie. Het uitgangspunt van capaciteiten analyses is het bepalen van de cognitieve capaciteiten van een kandidaat teneinde een voorspelling te kunnen doen over de geschiktheid voor een bepaalde opleiding, rol of functie.

Achtergrond TMA capaciteitenanalyse

Wanneer je een TMA capaciteitenanalyse afneemt krijg je van ons geen waardering a.h.v. een IQ. Een TMA capaciteitenanalyse gaat uit van de indeling in fluid en crystallized intelligentie (Cattel, 1987). Fluid intelligentie heeft betrekking op het vermogen om abstract te kunnen denken en is erfelijk. Crystallized intelligentie is een culturele uitwerking van fluid intelligentie. Met andere woorden het geheel van kennis, vaardigheden en ervaring die iemand op heeft gedaan in zijn leven en deze kan toepassen (Cavanaugh & Blanchard-Fields, 2006). Crystallized intelligentie is dus omgevingsafhankelijk. Een persoon met een hoge Fluid intelligentie zonder enige stimulering kan dus een lagere crystallized intelligentie ontwikkelen.

Dit is uitgewerkt in 6 verschillende capaciteiten analyses, die zijn onderverdeeld in twee categorieën; logisch redeneren en vaardigheden.

Opbouw

Graag bereiden we je goed voor het hetgeen je kunt verwachten. Ben je voornemens een TMA capaciteitenanalyse af te nemen óf heb je deze al gepland. Lees dan onderstaande informatie door.

De logisch redeneren analyses

Logisch figuurlijk inzicht
Onder logisch figuurlijk inzicht wordt het vermogen verstaan van de kandidaat om patronen en regelmaat in figuren en vormen te zien die het logisch gevolg zijn van bepaalde patronen. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld het mentaal roteren van figuren, aanvullen van objecten of het ontdekken van regelmaat in vormen.

Logisch cijfermatig inzicht
De analyse Logisch cijfermatig inzicht bestaat uit series van getallen die volgens een bepaald patroon zijn geordend. De analyse heeft een voorspellende waarde voor activiteiten waarvoor cijfermatig inzicht, abstract denken en analytische vaardigheden van belang zijn. Denk dan aan onderzoeksmatige, analytische of beleidsfuncties.

Logisch taal inzicht
In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een combinatie van twee woorden te zien die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Tevens wordt er een woord getoond die zich tot een ander woord moet verhouden met dezelfde logica als het eerste woordpaar. Dit zijn taal analogieën. Onder taal analogieën wordt het vermogen verstaan van de kandidaat om taal te begrijpen, te gebruiken en er logisch mee te kunnen redeneren. Deze analyse heeft evenals de cijferreeksen vooral voorspellende waarde voor activiteiten waarbij abstract denken en analytisch probleem oplossen van belang is.

De vaardigheden analyses

Technisch inzicht
De analyse Technisch inzicht meet de mate waarin technische of natuurkundige problemen onder tijdsdruk kunnen worden doorgrond. Deze analyse is specifiek voor technische functies zoals in het leger of in de bouw.

Controleren
De kandidaat moet aangeven of de combinaties voor en na het streepje hetzelfde zijn. Behalve snelheid meet de Controleren analyse ook nauwkeurigheid, en vooral het onder tijdsdruk nauwkeurig werken.

Rekenvaardigheid
De analyse Rekenvaardigheid bestaat uit rekenproblemen. De rekenproblemen bestaan uit optellingen, aftrekkingen, delingen, en vermenigvuldigingen. Snelheid is van groot belang bij deze analyse. De rekenproblemen beginnen relatief eenvoudig en lopen op in moeilijkheid. Enerzijds meet de analyse dus rekenkundige relaties en anderzijds de vaardigheid in het omgaan met getallen. Deze analyse is vooral van belang bij werkzaamheden waar met cijfers wordt gewerkt. De nadruk ligt dan op nauwkeurigheid.

Doelgroep

De capaciteiten analyses zijn ontwikkeld voor kandidaten die;

  • Minimaal MBO niveau hebben.
  • Overwegen een HBO of WO opleiding te gaan volgen.
  • Een HBO of WO opleiding volgen.
  • Een afgeronde HBO of WO opleiding gevolgd hebben.

De TMA Capaciteiten Analyses zijn geschikt voor kandidaten vanaf 16 jaar.

 

Afnameduur TMA capaciteitenanalyse

Het maken van alle TMA capaciteiten analyses duurt ongeveer een uur en een kwartier.

Wij adviseren je om de capaciteitenanalyse onder rustige omstandigheden af te nemen. Het kan zijn dat wij je verzoeken naar één van onze locaties te komen.

Ben je nieuwsgierig naar wat TMA voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Meer te weten komen over de aanvullende modulen op je Talenten Motivatie Analyse: