Spring naar content

Managementlagen reduceren maar goede managers blijven van groot belang

Steeds meer organisaties gaan naar een plattere organisatiestructuur. Binnen veel bedrijven zijn het aantal managementlagen afgelopen jaren drastisch gereduceerd. Afgelopen jaar kwam vliegtuigmaatschappij KLM veelvuldig in het nieuws vanwege het afplatten van de organisatie. Sommige afdelingen bestonden uit maar liefst negen managementlagen. Alhoewel het beperken van managementlagen een positief effect kan hebben op organisaties, blijft een hiërarchische structuur binnen organisaties wat ons betreft onmisbaar.

Verschillende soorten managementniveaus

Over het algemeen kunnen we drie verschillende soorten managementlagen onderscheiden. Allereerst kennen we het topmanagement, ook wel het strategisch management genoemd. Zij houden zich bezig met het voortbestaan van de organisatie; wat streeft de organisatie na en met welke ontwikkelingen moeten we (in de toekomst) rekening houden? ‘Onder’ het topmanagement staat het middenmanagement, ook wel het tactisch management genoemd. Middle managers sturen de organisatie aan namens de bedrijfstop. Zij houden zich bezig met het aansturen van groepen mensen en het verdelen van de middelen. Tot slot kennen we het operationeel management. Zij staan boven het uitvoerend personeel en begeleiden het primaire proces. Waar het middenmanagement zich bezighoudt met groepen, ontfermt het operationeel management zich meer over het individu.

Zelfsturende teams

Het wegsnijden van managementlagen is ontstaan vanuit de gedachte dat teams ook zelfsturend kunnen zijn en organisaties geen behoefte hebben aan tal van hiërarchische lagen. Als gevolg hiervan worden managementlagen geschrapt en worden verantwoordelijkheden gedelegeerd zo laag mogelijk in de organisatie. Hiërarchie is echter essentieel voor het goed functioneren van een organisatie. Iemand moet immers de koers van de organisatie in het oog houden, ervoor zorgen dat taken en middelen op de juiste manier worden verdeeld en zorgen dat de operationele werkzaamheden juist worden uitgevoerd.

Management neemt ander vorm aan

Wat ons betreft vervullen managers op alle niveaus dus nog steeds een zeer belangrijke rol binnen organisaties. Een goede managementopleiding kan u helpen goed te functioneren als manager. U kunt bijvoorbeeld denken aan een opleiding NEMAS Basiskennis Management, NEMAS Middle Management of NEMAS Advanced Management, welke wij u bij De Laat Kenniscentrum aanbieden. Overweegt u het volgen van een managementopleiding maat twijfelt u welke cursus het beste bij u past? Neem dan gerust contact met ons op. Eén van onze opleidingsadviseurs voorziet u graag van een persoonlijk advies.