Spring naar content

Managers in 2018? Zijn ze nog nodig?

Managers in 2018, zijn ze nog nodig?

Met de komst van begrippen als ‘zelfsturende teams’, ‘professionals in het werk’, ‘allround medewerkers’ is het de vraag of we nog wel op zoek zijn die managers die zorgen voor structuur in de organisatie. Want het lijkt dat met de komst van de huidige ontwikkeling de structuur en de intrinsieke motivatie hiertoe uit de werknemer zelf dient te komen.  Zijn we nog wel opzoek naar een manager die zorgt voor structuur?

Wel degelijk!

Als we kijken naar de ontwikkeling zien we met name dat er een verschuiving is van de verantwoording. Een zelfsturend team is een team dat zelf verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van alle relevante werkprocessen en bedrijfsvoering in het team. Het team legt wel verantwoording af aan een hiërarchisch manager (op basis van resultaat- en kwaliteitsafspraken), maar deze stuurt niet op de operationele processen (bron: zelfsturende teams). Een allround medewerker is van alle markten thuis, maar dient verantwoording af te leggen aan een manager. Wat maakt dat dat we nog steeds op zoek zijn naar goede managers. Echter zijn we niet meer op zoek naar autoritaire managers die eenzijdig communiceren.

Competentieprofiel manager

Het competentieprofiel van een manager is dus veranderd. Waren voorheen coördineren, instrueren, delegeren de kerncompetenties is nu met name het motiveren een van de belangrijkste eigenschappen geworden die een manager moet bezitten. Als je je medewerkers kunt motiveren voor hun werk zullen ze alles voor je doen.

Kracht

Een goede manager dient  van veel vakgebieden iets te weten en moet op verschillende niveaus mee kunnen praten. Daarnaast dient hij/zij verstand te hebben van de verschillende vakgebieden in de organisatie om medewerkers gericht te kunnen ondersteunen in hun werk. Een generalist met leidinggevende kwaliteiten die de organisatie in alle lagen kent.

Managementlagen zijn deze nog nodig?

Dit is vaak afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Het operationeel management, het tactische management en het strategische management zullen altijd blijven bestaan. Ben je meer met de operatie bezig, de organisatie of juist met het beleid van de organisatie? Waar ligt je ambitie? De opleidingen NEMAS basis management, NEMAS Middle management en NEMAS advanced management sluiten prima aan op deze verschillende ambities, interesses en kwaliteiten. Alle drie gedegen opleidingen om als manager in de verschillende niveaus te kunnen functioneren. Ook voor zelfstandig ondernemers een prima keuze omdat de organisatie/onderneming vanuit verschillende vakgebieden wordt belicht. Een manager dient namelijk ook allround te zijn in in elke situatie!