Spring naar content

PDL, MPZ of VPS volgen bij de Laat Kenniscentrum geeft recht op een NIRPA-registratie

Je opleiding PDL (praktijkdiploma boekhouden), VPS (Vakopleiding Payroll Services), MPZ (medewerker personeelszaken) en BKL (basiskennis loonadministratie) volg je bij ons. Wij hebben kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laten dit ook graag toetsen door externe partijen. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. Onze loonadministratieve opleidingen zijn erkend door de  Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Onze loonadministratieve opleidingen (BKL, PDL, MPZ en VPS) worden 0nder reguliere opleidingen verstaan die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Opleidingshuis

NIRPA werkt met een opleidingshuis, dit opleidingshuis geeft inzicht in de opleidingen die gevolgd dienen te worden om in een van de registers van het NIRPA te worden ingeschreven. De opleidingen in dit opleidingenhuis dekken ieder meerdere competenties zoals opgenomen in het beroepsprofiel af . Het beroepsprofiel is onderdeel van de Beroepscode van het NIRPA. Lees hier meer over het beroepsprofiel. Deze link is tevens erg nuttig bij het opstellen van een goede sollicitatiebrief en CV.

Rsa registratie

Indien je bij ons de opleiding praktijkdiploma loonadministratie (PDL) en/of medewerker personeelszaken (MPZ) met succes afrond met een diploma van de Associatie, kun je je inschrijven in het RSa-register. Deze afkorting staat voor Register Salarisadministrateur.

Praktijkdiploma Loonadministratie PDL

De opleiding PDL bestaat uit drie modules:
Loonheffingen
Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
Personeel, Organisatie & Communicatie

Indien je de opleiding PDL hebt afgerond kun je doorstromen naar de opleiding Vakopleiding Payroll Services (VPS).

Medewerker Personeelszaken MPZ

 Met opleiding Medewerker Personeelszaken ben je volledig op de hoogte van alle wetten en regels waar je in je dagelijks werk mee te maken hebt. Alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden en gegevens komen aan de orde. Aan de hand van praktische aanwijzingen leggen wij je de juiste toepassingen van de personele-, arbeidsrechtelijke-, fiscale- en sociale zekerheidsregels uit.

De opleiding MPZ bestaat uit drie modules:
Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
Loonadministratie
Personeel, organisatie & communicatie

RPP registratie

Indien je bij ons de opleiding Vakopleiding Payroll Services met succes afrond met een diploma van de Associatie, kun je je  inschrijven in het RPP-register. Deze afkorting staat voor Register Payroll Professional.

Vakopleiding Payroll Services VPS

De opleiding VPS laat zien dat je gevorderd bent op het gebied van loonadministratie met de nadruk op fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht.

De opleiding VPS bestaat uit vier modules:
Loonheffingen VPS:
Arbeidsrecht en sociale zekerheid VPS
Personeel en organisatie VPS
Communicatie VPS

Kortom een opleiding volgen bij De Laat Kenniscentrum heeft een duidelijke meerwaarde op je CV. Je bent ervan verzekerd dat wij als opleider praktijkgericht opleiden volgens de laatste wet -en regelgeving.

Meer informatie over NIRPA of een van onze opleidingen? Neem dan contact met ons op: 040-2485582.