Spring naar content

Opleiding Medewerker Personeelszaken (MPZ)

Loonadministratie en HRM opleidingen

Wat biedt de Medewerker Personeelszaken MPZ opleiding?

Een medewerker personeelszaken heeft een veelzijdige en gevarieerde functie. De opleiding is bedoeld voor mensen die een assisterende rol hebben bij het werven, selecteren en beoordelen van personeel, introductie van werknemers en bijhouden van personeelsdossiers. Je ondersteunt de P en O-manager, werkt de CAO en bedrijfsregelingen uit en verzorgt rapportages op personeelsgebied. Daarnaast begeleid je stagiaires, regelt jubilea en andere bijzondere gelegenheden.
Kortom, een zeer afwisselende baan!  

Welk niveau is de Medewerker Personeelszaken MPZ opleiding?

De opleiding Medewerker Personeelszaken MPZ is op mbo 3-niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Medewerker Personeelszaken opleiding?

Deze opleiding is voor iedereen die wilt werken als personeels-, HR- of P en O-medewerker, in het bezit is van het diploma Basiskennis Loonadministratie BKL en door wil groeien of een afwisselende en aantrekkelijke baan wenst.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen.

Hoe ziet de Medewerker Personeelszaken opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit drie modules.

Module Loonheffingen niveau 3

In deze module komen onder andere de werkkostenregeling, loonheffing en voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan bod. Met het diploma Loonheffingen niveau 3 heb je kennis van loonadministratie, loonbelastingtabellen en loonaangifte.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 3

Met deze module doe je waardevolle kennis op over de CAO-regelgeving, Arbowet, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Module Personeel, Organisatie en Communicatie niveau 3

Voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur is het van belang brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden. Je hebt kennis in huis op het gebied van loopbaanontwikkeling, personeelsplanning en diverse communicatie- en informatievormen. Je snapt de relatie tussen het management en personeelszaken. Je weet welke instrumenten je kunt inzetten en je hebt kennis van werving en selectie. Interne communicatie is voor een personeelsfunctionaris van groot belang.

De examens van de Medewerker Personeelszaken opleiding

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond.

Examen Loonheffingen niveau 3

De examens van Medewerker Personeelszaken MPZ worden afgenomen bij de Associatie. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is
•    Loonadministratie, loonbelastingtabellen en loonaangifte
•    Regelgeving betreffende dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen
•    Werkkostenregeling en vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen
•    Voorlopig aanslag inkomstenbelasting alsmede het boeteregime en de bezwaarprocedure
•    Invullen van een elektronisch formulier aan de hand van de informatie in een casus

Examen Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 3

De examens van Medewerker Personeelszaken MPZ worden afgenomen bij de Associatie. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is
•    arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
•    regelgeving m.b.t. de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo
•    sociale zekerheid 
•    regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
•    regelgeving bij werkloosheid

Examen Personeel, Organisatie en Communicatie niveau 3

De examens van Medewerker Personeelszaken MPZ worden afgenomen bij de Associatie. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is
•    personeel
•    organisatie
•    communicatie

Wil je meer informatie over de examens? Kijk dan op de website van Associatie.

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen­locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig. Heb je hier vragen over? Wij helpen je graag! Neem contact op via info@delaatkenniscentrum.nl of bel ons op 040 2485582.

Vervolgstudie

Heb je de opleiding MPZ afgerond en wil je graag doorstuderen? Start dan bijvoorbeeld aan de opleiding PDLarbeidsrecht, NEMAS HRM óf personeelsconsulent. Wil je je op administratief vlak verder ontwikkelen? Start dan bijvoorbeeld aan de opleiding praktijkdiploma boekhouden PDB

NIRPA

De Laat Kenniscentrum heeft kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laat dit ook graag toetsen door externe partijen. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. De loonadministratieve opleidingen van De Laat Kenniscentrum zijn erkend door de Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, NIRPA. De loonadministratieve opleidingen BKL, PDL, MPZ en VPS vallen onder reguliere opleidingen, die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding. 

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail.

Wanneer start de Medewerker Personeelszaken (MPZ) opleiding?

De Medewerker Personeelszaken (MPZ) opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (15 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (8 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De Medewerker Personeelszaken (MPZ) opleiding kent verschillende startmomenten per jaar. 

De Medewerker Personeelszaken (MPZ) opleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

De studiebelasting van de opleiding MPZ is circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Liever starten op je eigen moment? Volg Medewerker Personeelszaken (MPZ) als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Cursusprijs

1450,- euro (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal   

Circa 170,- euro (incl. 9% BTW).

Registratie NIRPA

Indien je met succes je opleiding MPZ afsluit met een diploma van de Associatie, kun je je via deze link registeren in het RPP-register. 

Totaalprijs van jouw opleiding Medewerker Personeelszaken (MPZ)

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW.  Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 1620,- euro inclusief BTW.

Klik op de link voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering. Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

Startdatum Maand Variant Locatie