Spring naar content

Moderne Bedrijfsadministratie module Bedrijfsadministratie 5

Administratieve Cursussen

Wat biedt de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie module Bedrijfsadministratie 5?

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is een zeer gewaardeerde aanvulling op het Praktijkdiploma Boekhouden. MBA’ers vervullen functies die een grote mate van zelfstandigheid kennen en zijn vaak de administratieve spil in het bedrijf. Bovendien biedt MBA volop doorgroeimogelijkheden voor professionals die een leidinggevende positie in financieel-administratieve richting ambiëren.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie module Bedrijfsadministratie 5?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een functie als financieel medewerker/manager, economisch medewerker/manager of een verantwoordelijke functie op financieel-administratief niveau wil uitoefenen.

Welk niveau is de Moderne Bedrijfsadministratie module Bedrijfsadministratie 5 Opleiding?

De cursus is op hbo AD niveau en duurt 4 tot 6 weken.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is geen specifieke vooropleiding vereist.

Hoe ziet de Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Opleiding module Bedrijfsadministratie 5 eruit?

Je hebt interesse in enkel de module Bedrijfsadministratie van de opleiding MBA. Mocht je interesse hebben in de gehele opleiding Moderne Bedrijfsadministartie, klik dan hier.

Module Bedrijfsadministratie niveau 5

In deze module leer je om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based costing en leasing. Met deze kennis kun je als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Ook kun je zelfstandig correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopende jaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar.

Het examen van de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie 5

Examen bedrijfsadministratie niveau 5

De belangrijkste examenstof is:

 • Permanence de l’inventaire toepassen in dienstverlenende-, handels en productieondernemingen.
 • Boekingen maken van kostensoorten.
 • Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethode, opslagmethode en activity based costing
 • De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot het
  eigen vermogen en het vreemd vermogen
 • Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot leasing
 • Boekingen en berekeningen maken in project georiënteerde, industriële en dienstverlenende ondernemingen
 • De kandidaat kan correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopend boekjaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar
 • Het bestaan en de structuur van het referentie grootboekschema

Studiebelasting

Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij je graag naar de website van de Associatie.

Je kunt er ook voor kiezen om uw MBA examen te laten afnemen door Stibex. Ook dit examen is online en wordt op verschillende locaties in heel Nederland afgenomen. Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van Stibex.

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Vervolgstudie

Heb je de opleiding MBA succesvol afgerond? Studeer dan verder en start met de opleiding rapporteren en adviseren door financials of bestuurlijke informatievoorziening. Wist je dat administratieve functies ook veel worden gevraagd in het vakgebied personeel en arbeid? Verbreed je kennis op het gebied van loonadministratie en volg bijvoorbeeld de opleiding PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie).

Wanneer start de Opleiding Moderne Bedrijfsadministratie module Bedrijfsadministratie niveau 5?

De Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie niveau 5 module wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (24 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (16 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie niveau 5 module kent verschillende startmomenten per jaar. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de lessen aansluiten op de vastgestelde examendata van NIMA en stemt daar de startmomenten op af.

De Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie niveau 5 module start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie niveau 5 moduleals thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de Moderne Bedrijfsadministratie module Bedrijfsadministratie 5?

Cursusprijs

650,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

 • Module Bedrijfsadministratie: 115,- euro (incl. 9% BTW)

Examenvoorbereiding pakket

Eenmalig 17,50 euro (incl. 9% BTW)

Totaalprijs van jouw opleiding MBA  module Bedrijfsadministratie

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 765,00 euro inclusief BTW.

Klik op de link voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering of Stibex. Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering en Stibex.

Cursusprijzen zijn vrijgesteld van BTW, over het studiemateriaal even eventuele lunchkosten zijn wij genoodzaakt 9% BTW te rekenen. Examenkosten zijn in veel gevallen vrijgesteld van BTW. In een enkel geval dienen wij hierover 21% BTW te rekenen (IVIO).

 

Startdatum Maand Variant Locatie