Spring naar content

Opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Administratieve opleidingen

Wat biedt de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)?

De Moderne Bedrijfsadministratie opleiding (MBA) is onmisbaar voor een carrière in de administratie. Tijdens de opleiding leer je o.a. hoe je een administratie opzet en beheert, hoe je de vermogensbehoefte van een onderneming bepaalt en kent de belastingwetgeving voor jou geen geheimen meer.

MBA’ers vervullen functies die een grote mate van zelfstandigheid kennen en zijn vaak de administratieve spil in het bedrijf. Bovendien biedt de Moderne Bedrijfsadministratie opleiding volop doorgroeimogelijkheden voor professionals die een leidinggevende positie in financieel-administratieve richting ambiëren.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een functie als financieel medewerker/manager, economisch medewerker/manager of een verantwoordelijke functie op financieel-administratief niveau wilt uitoefenen.

Welk niveau is de Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) opleiding?

De cursus is op hbo AD niveau en duurt 16 tot 24 weken.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is geen specifieke vooropleiding vereist.

Hoe ziet de Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Opleiding eruit?

Het lesprogramma bestaat uit de onderstaande vier modulen:

Module Kostencalculatie niveau 5

Deze module gaat over kostenbudgetteringen, kostenbewaking, optimalisatievraagstukken en informatie ten behoeve van het financieel besturen van een organisatie. Uiteraard maak je diverse kostencalculaties gedurende deze module.

Module Bedrijfsadministratie niveau 5

In deze module leert je om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based costing en leasing. Met deze kennis kun je als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Ook kun je zelfstandig correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopende jaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar.

Module Financiering niveau 5

Je leert gedurende deze module om de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en een investeringsselectie te maken. Je leert de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen kennen en berekeningen hierbij te maken. Ook ken je de wettelijke regelingen met betrekking tot de verslaglegging.

Module Belastingwetgeving niveau 5

Je leert de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste wetten en plichten kennen van de in Nederland gevestigde ondernemers. Na het behalen van deze module ben je moeiteloos in staat een belastingaangifte te doen.

Het examen van de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

De modules die horen bij de opleiding MBA worden afgesloten door middel van afzonderlijke examens.

Examen Kostencalculatie niveau 5

Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Kosten- en waardebegrippen
 • Kostensoorten en deze berekenen
 • Kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en kostenbewaking en deze toepassen
 • Kostencalculaties maken
 • Optimaliseringsvraagstukken oplossen

Examen bedrijfsadministratie niveau 5

Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Permanence de l’inventaire toepassen in dienstverlenende-, handels en productieondernemingen.
 • Boekingen maken van kostensoorten.
 • Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethode, opslagmethode en activity based costing
 • De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot het
  eigen vermogen en het vreemd vermogen
 • Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot leasing
 • Boekingen en berekeningen maken in project georiënteerde, industriële en dienstverlenende ondernemingen
 • De kandidaat kan correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopend boekjaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar
 • Het bestaan en de structuur van het referentie grootboekschema

Examen Financiering niveau 5

Het examen bestaat uit open en gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Economische begrippen
 • Investeringsselectie en investeringsberkeningen
 • Vermogensbehoefte van een onderneming bepalen
 • Vermogensmarkt
 • Vormen eigen vermogen en dit berekenen
 • Vormen vreemd vermogen en voorzieningen en dit berekenen
 • Wettelijke regelingen met betrekking tot de jaarverslaglegging

Examen Belastingwetgeving niveau 5

Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 90 minuten. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Belang van Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en gebruik maken van bepalingen uit deze wet.
 • Belangrijkste begrippen voor werkgevers en werknemers, zoals beschreven in de Wet op de loonbelasting 1964.
 • Bepalingen uit Wet op inkomstenbelasting 2001 die van belang zijn voor personen die winst uit onderneming of een resultaat uit overige werkzaamheden verwerven.
 • Belangrijkste rechten en plichten van in Nederland gevestigde MKB-ondernemers zoals beschreven in Wet op de omzetbelasting.

Studiebelasting

Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij je graag naar de website van de Associatie.

Je kunt er ook voor kiezen om uw MBA examen te laten afnemen door Stibex. Ook dit examen is online en wordt op verschillende locaties in heel Nederland afgenomen. Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van Stibex

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig. Heb je hier vragen over? Wij helpen je graag! Neem contact op via info@delaatkenniscentrum.nl of bel ons op 040 2485582.

Vervolgstudie

Heb je de opleiding MBA succesvol afgerond? Studeer dan verder en start met de opleiding rapporteren en adviseren door financials of bestuurlijke informatievoorziening. Wist je dat administratieve functies ook veel worden gevraagd in het vakgebied personeel en arbeid? Verbreed je kennis op het gebied van loonadministratie en volg bijvoorbeeld de opleiding PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie).

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de Opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)?

De Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (24 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (16 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) opleiding kent verschillende startmomenten per jaar. 
De Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) opleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg Moderen Bedrijfsadministratie (MBA) als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

 

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Opleiding?

Cursusprijs voor alle modules

2300,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Losse modules

Het is ook mogelijk één of meerdere losse modules van de cursus praktijkdiploma boekhouden te volgen.

 • Module Kostencalculatie: 650,- euro
 • Module Bedrijfsadministratie: 650,- euro
 • Module Belastingwetgeving: 650,- euro
 • Module Financiering: 650,- euro

Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

 • Circa 500,- euro voor de gehele opleiding (incl. 9% BTW & wettenbundel Belastingrecht)
 • Per module:
  • Module Kostencalculatie: 115,- euro
  • Module Bedrijfsadministratie: 115,- euro
  • Module Belastingwetgeving: 155,- euro (incl. wettenbundel Belastingrecht)
  • Module Financiering: 115,- euro

Examenvoorbereiding pakket

Eenmalig 17,50 euro (incl. 9% BTW) per module, totaal 70,- euro.

Totaalprijs van jouw opleiding Moderne Bedrijfsadministratie

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 2800,- euro inclusief BTW.

Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering of Stibex.

De examenkosten zijn niet meegenomen in de totaalprijs. Klik op de link voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering of Stibex.

Cursusprijzen zijn vrijgesteld van BTW, over het studiemateriaal even eventuele lunchkosten zijn wij genoodzaakt 9% BTW te rekenen. Examenkosten zijn in veel gevallen vrijgesteld van BTW. In een enkel geval dienen wij hierover 21% BTW te rekenen (IVIO).

 

Startdatum Maand Variant Locatie