Moderne Bedrijfsadministratie module Financiering 5

Administratieve opleidingen

Nieuwe exameneisen vanaf september 2017
Per 1 september 2017 wordt het examenprogramma van de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie gewijzigd door de Associatie. Vanaf september zijn er nieuwe examens beschikbaar voor de modules Financiering, Kostencalculatie en Bedrijfsadministratie. De huidige examens voor de modules Financiering en Kostencalculatie (oude stijl) kunnen nog tot 31 december 2018 worden afgelegd. De module Bedrijfsadministratie kan nog tot 1 juli 2018 volgens de oude stijl worden geëxamineerd.

Heeft u al één of meerdere modules behaald in het examinatie programma oude stijl? Neemt u dan contact met ons op om te bekijken hoe u uw opleiding het best kunt complementeren.

Let op: deze informatie geldt alleen voor de examens die worden afgenomen door de Associatie en zijn niet van toepassing als u het examen aflegt via Stibex. Voor de actuele examenkosten en exameneisen verwijzen wij u naar www.stibex.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is een zeer gewaardeerde aanvulling op het Praktijkdiploma Boekhouden. Het is een veelgevraagd diploma voor tal van interessante functies in de financieel-administratieve sector.

U heeft interesse in enkel de module Financiering van de opleiding MBA. Mocht u interesse hebben in de gehele opleiding Moderne Bedrijfsadministartie, klik dan hier.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een functie als financieel medewerker/manager, economisch medewerker/manager of een verantwoordelijke functie op financieel-administratief niveau wilt uitoefenen.

Niveau

HBO-AD

Vooropleiding

Voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma

Het lesprogramma bestaat:

Module Financiering niveau 5

U leert gedurende deze module om de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en een investeringsselectie te maken. U leert de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen kennen en berekeningen hierbij te maken. Ook kent u de wettelijke regelingen met betrekking tot de verslaglegging.

Examen

Examen Financiering niveau 5

De belangrijkste examenstof is:

  • Economische begrippen
  • Investeringsselectie en investeringsberkeningen
  • Vermogensbehoefte van een onderneming bepalen
  • Vermogensmarkt
  • Vormen eigen vermogen en dit berekenen
  • Vormen vreemd vermogen en voorzieningen en dit berekenen
  • Wettelijke regelingen met betrekking tot de jaarverslaglegging

Studiebelasting

Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u graag naar de website van de Associatie.

U kunt er ook voor kiezen om uw examen voor de module Financiering te laten afnemen door Stibex. Ook dit examen is online en wordt op verschillende locaties in heel Nederland afgenomen. Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van Stibex

Meer informatie over de module Financiering van MBA

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Vervolgstudie

Heeft u uw opleiding MBA succesvol afgerond? Studeer dan verder en start met de opleiding rapporteren en adviseren door financials of bestuurlijke informatievoorziening. Wist u dat administratieve functies ook veel worden gevraagd in het vakgebied personeel en arbeid? Verbreed uw kennis op het gebied van loonadministratie en volg bijvoorbeeld de opleiding PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie).

(Zater)dagopleiding: 4 lesweken

  • Module Financiering: 4 lesweken

Avondopleiding: 6 lesweken

  • Module Financiering: 6 lesweken

Lesdag en -tijd

De module Financiering wordt u aangeboden in de avonduren en op zaterdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De zaterdagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar. Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau. Voor de actuele startdata verwijzen wij u graag naar het rooster onder het tabblad planning.

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding 4 dagen): 590,- euro
Avondopleiding (6 avonden): 590,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

  • Module Financiering: 110,- euro

Totaalprijs van uw opleiding MBA met de Financiering

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 700,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

StartdatumMaandVariantLocatie