Spring naar content

Wat leer ik tijdens een salarisadministratie opleiding?

Verschillende niveaus

Een salarisadministratie opleiding heb je op diverse niveaus. Je kunt al starten met een salarisadministratie opleiding vanaf mbo niveau 3, de opleiding heet dan basiskennis loonadministratie BKL. Een niveau hoger dan BKL is de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie PDL, gevolgd door de opleiding Vakopleiding Payroll Services ofwel VPS.

In dit bericht lees je meer over de verschillen tussen de diverse salarisadministratie opleidingen en lees je welke onderwerpen er aan bod komen tijdens deze opleidingen. Nog vragen over een specifieke salarisadministratie opleiding? Neem dan contact met ons op.

Basiskennis loonadministratie BKL

De salarisadministratie opleiding BKL is bestemd voor de administratieve medewerker die werkzaam is of wil zijn op het terrein van loonadministratie. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Als referentieniveau hanteren wij mbo 3, van een deelnemer aan de opleiding wordt dus verwacht dat hij/zij op dit niveau kan meekomen.

De opleiding BKL bestaat uit twee modulen, te weten Loonheffingen niveau 3 en Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 3. Aan het einde van de module Loonheffingen niveau 3 heb je meer kennis van loonadministratie, loonbelastingtabellen en loonaangifte. Ook zaken zoals de werkkostenregeling, loonheffing en voorlopige aanslag inkomstenbelasting zijn aan bod gekomen.

Aan het einde van de module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 3 heb je meer kennis rondom arbeidsrecht en sociale zekerheid. Je hebt voldoende kennis in huis om aan de slag te gaan als startende salarisadministrateur of assistent op een afdeling loonadministratie.

Praktijkdiploma loonadministratie PDL

De salarisadministratie opleiding PDL is bestemd voor
medewerkers op de loonadministratie en degenen die zich willen specialiseren in de loonadministratie van (middel)grote organisaties. Ook voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Als referentieniveau hanteren wij mbo 4, van een deelnemer aan de opleiding wordt dus verwacht dat hij/zij op dit niveau kan meekomen.

De opleiding PDL bestaat ui drie modulen, te weten Loonheffingen niveau 4, Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 4 en Personeel Organisatie en Communicatie niveau 4 ofwel POC genoemd.

Aan het einde van de module Loonheffingen niveau 4 weet je meer over een aangifte loonheffingen en de te betalen loonheffingen. Begrippen als loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en inkomstafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet zijn voor jou geen onbekend terrein. De module arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 4 gaat dieper in op de wetgeving rondom arbeid en sociale zekerheid. De module POC niveau 4 besteedt aandacht aan het opstellen van functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid, daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het onderwerp communicatie.

Aan het einde van deze salarisadministratie opleiding PDL ben je in staat om een goede loonadministratie op te zetten.

Belangrijk om te weten is dat de opleiding BKL geen vrijstelling geeft voor de opleiding PDL.

Vakopleiding Payroll Services VPS

Voor degenen met ambitie op het gebied van salarisadministratie opleidingen is de opleiding VPS. Deze opleiding is bestemd voor salaris- en/of personeelsadministrateurs met ambitie?. Ook deze opleiding kent geen specifieke vooropleiding, maar een vooropleiding als PDL wordt zeker aanbevolen. Als referentieniveau hanteren wij hbo-AD, van een deelnemer wordt dus verwacht dan hij/zij op dit niveau kan meekomen.

De opleiding VPS bestaat uit vier modulen, te weten: Loonheffingen niveau 5, Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5, Communicatie niveau 5 en Personeel Organisatie en Communicatie niveau 5 ofwel POC. De module Loonheffingen niveau 5 gaat dieper in op de loonaangifte en de bijhorende wet -en regelgeving. De module arbeidsrecht en sociale zekerheid gaat dieper in op arbeidsrecht, de arbeidsovereenkomst, cao, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Anders dan bij de andere opleidingen moet je ze bij de opleiding VPS kunnen toepassen. De module POC biedt je die handvatten die je helpen bij uitvoeren van een functie als manager personeelszaken. De module Communicatie niveau 5 gaat dieper in op het kunnen hanteren van gesprekstechnieken.

Loonheffingen niveau 5, Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 5, Communicatie niveau 5 en Personeel Organisatie en Communicatie niveau 5 ofwel POC. De module Loonheffingen niveau 5 gaat dieper in op de loonaangifte en de bijhorende wet -en regelgeving. De module arbeidsrecht en sociale zekerheid gaat dieper in op arbeidsrecht, de arbeidsovereenkomst, cao, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Anders dan bij de andere opleidingen moet je ze bij de opleiding VPS kunnen toepassen. De module Personeel en Organisatie en Communicatie biedt je die handvatten die je helpen bij uitvoeren van een functie als manager personeelszaken. De module Communicatie niveau 5 gaat dieper in op het kunnen hanteren van gesprekstechnieken.

Aan het einde van de salarisadministratie opleiding VPS ben je gevorderd op het gebied van loonadministratie met het accent op fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht

Meer informatie over een van onze salarisadministratie opleidingen, neem contact met ons op. 040-2485582