Spring naar content

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Opleiding

Loonadministratie en HRM opleidingen

Wat biedt de Basiskennis Loonadministratie BKL opleiding?

De opleiding wordt gezien als een opstap naar de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie PDL. Met het diploma Basiskennis Loonadministratie BKL heb je genoeg kennis om aan de slag te gaan als loonadministrateur.
 

"Met trots melden wij dat het slagingspercentage voor onze opleiding BKL ruim boven het landelijk gemiddelde ligt." - Bron: Associatie voor Examinering.
 

Welk niveau is de Basiskennis Loonadministratie BKL opleiding?

De opleiding Basiskennis Loonadministratie BKL is op mbo 3-niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Basiskennis Loonadministratie opleiding?

De opleiding is bedoeld voor administratieve medewerkers op het gebied van de loon- en salarisadministratie en degenen die zich willen oriënteren op dit vakgebied.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen.

Hoe ziet de Basiskennis Loonadministratie opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit onderstaande twee modulen.

Module Loonheffingen niveau 3

In deze module komen onder andere de werkkostenregeling, loonheffing en voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan bod. 

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 3

In deze module komen onder andere de CAO-regelgeving, Arbowet, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en re-integratie aan bod.

De examens van de Basiskennis Loonadministratie opleiding

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond.

Examen Loonheffingen niveau 3

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is
•    Loonadministratie, loonbelastingtabellen en loonaangifte
•    Regelgeving betreffende dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen
•    Werkkostenregeling en vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen
•    Voorlopig aanslag (teruggaaf) inkomstenbelasting alsmede het boeteregime en de bezwaarprocedure
•    Invullen van een elektronisch formulier aan de hand van de informatie in een casus

Examen Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 3

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is
•    arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
•    regelgeving m.b.t. de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo
•    sociale zekerheid 
•    regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
•    regelgeving bij werkloosheid

Wil je meer informatie over de examens? Kijk dan op de website van Associatie.

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen­locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig. Heb je hier vragen over? Wij helpen je graag! Neem contact op via info@delaatkenniscentrum.nl of bel ons op 040 2485582.

Vervolgstudie

Heb je de opleiding BKL afgerond en wil je graag doorstuderen? Start dan bijvoorbeeld met de opleiding PDLMedewerker Personeelszaken MPZ of personeelsconsulent

NIRPA

De Laat Kenniscentrum heeft kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laat dit ook graag toetsen door externe partijen. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de cursisten met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. De loonadministratieve opleidingen van De Laat Kenniscentrum zijn erkend door de  Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, NIRPA. De loonadministratieve opleidingen BKL, PDL, MPZ en VPS vallen onder reguliere opleidingen, die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding.

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail.

Wanneer start de Basiskennis Loonadministratie (BKL) opleiding?

De Basiskennis Loonadministratie (BKL) opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (6 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (4 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De Basiskennis Loonadministratie (BKL) opleiding kent verschillende startmomenten per jaar. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de lessen aansluiten op de vastgestelde 

De Basiskennis Loonadministratie (BKL) opleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg Basiskennis Loonadministratie (BKL) als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Cursusprijs

970,- euro (vrijgesteld van BTW).

Deze prijs geldt voor een start vanaf 1 cursist op de leslocatie in Eindhoven of als je de online opleiding volgt. Start je op een andere locatie, dan zijn er extra kosten verbonden bij een groep van minder dan 5 cursisten.

Studiemateriaal

Circa 120,- euro (incl. 9% BTW) incl. online leeromgeving 

Examenvoorbereiding pakket

Eenmalig 17,50 euro (incl. 9% BTW)

Totaalprijs van jouw opleiding Basiskennis Loonadministratie (BKL) Opleiding

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 1175,- euro inclusief BTW.

Klik op de link voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering. Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

Cursusprijzen zijn vrijgesteld van BTW, over het studiemateriaal even eventuele lunchkosten zijn wij genoodzaakt 9% BTW te rekenen. Examenkosten zijn in veel gevallen vrijgesteld van BTW. In een enkel geval dienen wij hierover 21% BTW te rekenen (IVIO).

 

 

Startdatum Maand Variant Locatie