Spring naar content

Kennismanagement: hoe ‘manage’ je kennis?

Er is weinig zo abstract als kennis. Een handeling kunnen uitleggen aan een collega gaat om expliciete kennis. Impliciet, ofwel onbewust, wordt kennis ook gebruikt bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit heeft vaak te maken met intuïtie, gewoonten of ervaring. Hoe zorg je binnen een organisatie dat de kennis in de hoofden van werknemers tot leven komt? En hoe ‘manage’ je deze kennis? Dit is een veel voorkomende managementkwestie. Over kennismanagement leer je meer tijdens een opleiding van De Laat.

Wat is kennismanagement?

kennismanagementAllereerst de vraag voor wie kennismanagement relevant is. In veel gevallen wordt gedacht dat dit een HR manager is, als verantwoordelijke voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Maar kennis is relevant voor het functioneren van de gehele organisatie.
Vanuit de gedachte dat medewerkers altijd toegang moeten hebben tot informatie die voor hun werk belangrijk is, is een eis dat alles in een kennismanagementsysteem wordt vastgelegd. Dit vergemakkelijkt de processen waarmee de kennis in een organisatie wordt gedeeld, gebruikt, bewaard, en verdiept. Maar het vastleggen van leerervaringen alleen heeft geen nut, die zijn zonder context snel verouderd.

Kennis delen in de praktijk: wie heeft hier baat bij?

Kennismanagement heeft niet alleen te maken met systemen, maar speelt zich juist af tussen mensen. Een organisatie kan bijdragen vanuit het eigen belang. U leert in een managementopleiding meer over de waarde van een gezond kennisniveau. Verder kan er door het voorkomen van een kennistekort bij de medewerkers eenvoudiger worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

Opleidingen voor kennismanagement

Wil je aan de slag met kennismanagement? De vaardigheden die hierbij komen kijken zijn onder meer het in kaart brengen van aanwezige kennis, het samenwerken met (kennis)organisaties en het opstellen van het juiste beleid of een kennisbank binnen een organisatie.
De Laat Kenniscentrum onderschrijft het belang van kennis delen en maakt dit mogelijk door het aanbieden van opleidingen en permanente educatie. Bij De Laat Kenniscentrum kunt u terecht voor de volgende opleidingen:

NEMAS HRM Opleiding
NEMAS Basiskennis Management Opleiding
NEMAS Middle Management Opleiding
NEMAS Advanced Management Opleiding

Binnen de opleidingen zijn voldoende doorgroeimogelijkheden, afhankelijk van uw wensen en vaardigheden. Dit maakt een opleiding van De Laat erg aantrekkelijk! Als u de opleiding met succes heeft afgerond ontvangt u een erkend diploma. De schriftelijke examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS in samenwerking met de Associatie voor Praktijkexamens.
Daarnaast biedt De Laat Kenniscentrum als een van de weinige opleiders permanente educatie aan middels één -of meerdaagse trainingen. Permanente educatie is bedoeld om vakkennis continu up-to-date te houden in een snel evoluerende maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat permanente educatie bijdraagt aan succesvol kennismanagement.

Voor persoonlijk advies of meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.