Opleiding Logistiek Teamleider Warehouse

Logistieke en Veiligheidsopleidingen

Onze vernieuwde opleidingen logistiek sluiten nog beter aan op de praktijk. Door de nieuwe logistieke opzet is het mogelijk om de opleiding naar wens op maat uit te breiden met verschillende onderwerpen. Hierdoor is de opleiding Logistiek Teamleider de ideale start voor een mooie carrière in de logistiek met als voordeel dat deze toegepast kan worden binnen elk bedrijf. Het vormt een goede basis voor de opleiding logistiek supervisor warehouse.

Met de opleiding Logistiek Teamleider Warehouse wordt u voorbereid op een succesvolle carrière als logistiek teamleider binnen een warehouse of magazijn. Als logistiek teamleider bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in een magazijn of in een warehouse. U coördineert de medewerkers en zorgt voor een goede afhandeling van logistieke processen, zoals goederenontvangst, opslag, ordersamenstelling en voorraadbeheer. Ook ziet u erop toe dat het laden en lossen en het opslaan van goederen op de juiste manier gebeurd. Na het behalen van de opleiding Logistiek Teamleider Warehouse bent u de aangewezen persoon die ervoor zorgt dat het werk in het warehouse goed, veilig en op tijd gebeurd.

Doelgroep

De opleiding Logistiek Teamleider Warehouse is voor iedereen die al werkzaam is als teamleider in een warehouse. Ook is deze opleiding geschikt voor mensen die willen gaan werken in een warehouse als teamleider maar nog geen werkervaring in een magazijn hebben. Daarnaast is de opleiding ook een aanrader voor iedereen die vanuit het magazijn een overstap wil maken naar een leidinggevende functie.

Niveau

MBO 3

Vooropleiding

Voor deze opleiding bevelen wij aan om een MAVO/VMBO vooropleiding te hebben gevolgd of een van de volgende opleidingen: Logistiek Medewerker Warehouse, Warehouse Medewerker, Logistiek Medewerker of Magazijnmedewerker. Van u wordt verwacht dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst (niveau 2F). Lees hier meer over het vereiste niveau.

Programma

De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse bestaat onderstaande uit vier modulen.

Module Inkomende en uitgaande goederenstroom 

Als logistiek teamleider bent u in staat door een goede samenwerking de gehele goederenstroom te coördineren. U weet hoe de administratieve afhandeling verloopt in het proces orderontvangst – goederenontvangst – goederenopslag. U weet welke hulpmiddelen hierbij worden ingezet en waar u op moet letten als het gaat om retourgoederen, emballage, (in- en externe) transportmiddelen, derving, onderhoud en schoonmaak, (vervoer van) gevaarlijke stoffen en magazijninrichting. U kent bovendien de eisen, regels en procedures met betrekking tot o.a. kwaliteit(szorg) en arbo. U herkent knelpunten en kunt de goederenstroom zo nodig corrigeren.

Module Orderafhandeling 

Een logistiek teamleider weet hoe hij/zij orders afhandelt – ook als er verschillende soorten orders worden gebruikt, u kan de orderproductie voorbereiden, orders verzamelen en de orderproductie inplannen. U bent bekend met verschillende documentsoorten en draait uw hand niet om voor een goede voorraadinventarisatie. U bent op de hoogte van de eisen, regels en procedures ten aanzien van milieu en hygiëne in het magazijn, het verzendklaar maken van goederen, het laden en het uiteindelijke transport ervan.

Module Personeelsbeleid 

Goede logistiek valt of staat met goed (opgeleid) personeel. U kunt de personeelsbehoefte vaststellen, weet hoe het personeelsbestand is samengesteld, kent de kengetallen en houd je actief bezig met de werving en selectie van personeel. U kent daarom de eisen, regels en procedures met betrekking tot o.a. arbeidsovereenkomsten, arbeidsregelgeving, ziekteverzuim, ontslag en loopbaanbegeleiding. U weet hoe het functieprofiel er uitziet en kent de beoordelingscyclus. U kunt slechtnieuws- en/of probleemgesprekken voeren.

Module Leidinggeven

Een logistiek teamleider kent de aspecten van de organisatie en de organisatiecultuur. U kent de doelstellingen en het beleid van de organisatie. U staat communicatief sterk, zeker als het gaat om conflicthantering. U kan overleg voeren en geeft duidelijk leiding door te motiveren, instrueren, begeleiden, controleren, delegeren en plannen.

Tijdens uw opleiding logistiek teamleider warehouse werkt u met een voor u samengestelde lijst per module, hierop kunt u aangeven of u het inzicht, de kennis en de vaardigheid beheerst. Daar wij de samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk vinden maken wij gebruik van de praktijk. Een werkplek of stageplek is een pré, maar geen vereiste voor deze opleiding.

Examen

Elke module wordt afgesloten met een examen en een praktijkopdracht. Bij goed gevolg krijgt u het overkoepelend diploma logistiek teamleider Warehouse IVIO.

Voor aanmelding van een examen logistiek dien je contact op te nemen met een van onze medewerkers.

U kunt tijdens het examen vragen verwachten die gerelateerd zijn aan onderstaande onderwerpen:

 • Ontvangst en inslag van goederen
 • Laad- en losplaatsen
 • Intern transport en overslag
 • Stationair transport
 • Orderverzamelen
 • Verzenden en verpakkingstechnieken
 • Goederenstroombeheer
 • Capaciteitsplanning
 • Registreren en inventariseren van voorraden
 • Operationeel leidinggeven
 • Werken met PGS
 • Beheer bederfelijke goederen
 • Milieuwetgeving
 • Verpakkingstechnieken
 • Documenten in opslag
 • Documenten en vrachtbrieven
 • Informatiestroom en technologie in de logistiek
 • Administratieve automatisering
 • Kwaliteit van diensten
 • Werkboek Arbocatalogus

Studiebelasting

Circa vijf klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat

Het examen wordt afgenomen door het IVIO. U bent zelf als kandidaat verantwoordelijk voor inschrijving van het examen via ons kantoor.

De kosten voor het schriftelijk examen bedragen ongeveer 90,- euro per module. Daarnaast moet uw checklist volledig zijn aftekenend. Uw examen doet u in uw vertrouwde lesomgeving. De examens worden modulair afgenomen, bij goed gevolg ontvangt u aan het einde van uw opleiding een diploma. Indien u tussentijds per module een certificaat wenst zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl. Wij helpen u graag verder!

Vervolgstudie

Uw opleiding logistiek teamleider warehouse met goed gevolg afgesloten. Studeer verder en start met de opleiding logistiek supervisor warehouse

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding:     10 lesweken
Avondopleiding:            20 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).
  
Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Liever starten op je eigen moment? Volg Logistiek Teamleider Warehouse als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

 

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (10):     2195,- euro
Avondopleiding (20):            2195,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 400,- euro.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding Logistiek Teamleider Warehouse? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Examen

Eenmalig zijn de kosten voor het examen inbegrepen in de opleidingskosten. Wanneer u het examen niet in één keer behaald, komen de examenkosten voor de herkansing voor eigen rekening. Het IVIO kent één herkansing. De kosten van het examen bedragen ca. 90,- euro per module. De examens worden modulair afgenomen, bij goed gevolg ontvangt u aan het einde van uw opleiding een diploma. Indien u tussentijds per module een certificaat wenst zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op. De opleiding logistiek teamleider warehouse omvat 4 examens.

Totaalprijs van uw opleiding Logistiek Teamleider Warehouse

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 3035,- euro voor de gehele opleiding incl. BTW.

Uw examen boekt u via planning@delaatkenniscentrum.nl

StartdatumMaandVariantLocatie