Spring naar content

Opleiding Assistent Controller

Administratieve opleidingen

Wat biedt de opleiding Assistent Controller?

De functie Assistent Controller ofwel Control Assistent is uit onderzoek van het UWV aangewezen als een de van meest kansrijke beroepen in het economisch-administratief werkveld. De opleiding Assistent Controller is een zeer gewaardeerde aanvulling op de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Naast kwaliteiten en kennis op boekhoudkundig vlak wordt ook managementinzicht en bedrijfseconomische kennis gevraagd. Een assistent controller kan op dat niveau antwoord geven op de vragen die vanuit de organisatie gesteld worden. Hiermee maak je het onderscheid in de econmisch-administratieve wereld! Heb je het diploma Moderne Bedrijfsadministratie reeds in je bezit ben je nog slechts 2 modulen van dit diploma verwijderd. Start daarom vandaag nog met de volgende stap in jouw carrière!

Let op: het overkoepelende diploma Assistent Controller vervalt per 1-9-2024. Er is een overgangsregeling van kracht.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de opleiding Assistent Controller?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een functie als assistent controller, financieel medewerker, hoofd administratie of financieel consultant wil uitoefenen.

Welk niveau is de Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) opleiding?

De cursus is op hbo AD niveau en duurt 16 tot 30 weken.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de opleiding assistent controller is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel levert het diploma Moderne Bedrijfsadministratie MBA vrijstelling op voor deze opleiding. Je hoeft in dat geval nog maar 2 modulen te behalen.

Hoe ziet de Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Opleiding eruit?

Het lesprogramma bestaat uit de onderstaande zes modulen:

Module Kostencalculatie niveau 5

Gedurende deze module lgaat over kostenbudgetteringen, kostenbewaking, optimalisatievraagstukken en informatie ten behoeve van het financieel besturen van een organisatie. Uiteraard maak je diverse kostencalculaties gedurende deze module.

Module Bedrijfsadministratie niveau 5

In deze module leert je om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based costing en leasing. Met deze kennis kun je als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Ook kun je zelfstandig correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopende jaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar.

Module Financiering niveau 5

Je leert gedurende deze module om de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en een investeringsselectie te maken. Je leert de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen kennen en berekeningen hierbij te maken. Ook ken je de wettelijke regelingen met betrekking tot de verslaglegging.

Module Belastingwetgeving niveau 5

Je leert de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste wetten en plichten kennen van de in Nederland gevestigde ondernemers. Na het behalen van deze module ben je moeiteloos in staat een belastingaangifte te doen.

Bestuurlijke informatievoorziening BIV

Onjuiste of onvolledige managementinformatie kan leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen en inefficiënt werken. Om het management goed te kunnen informeren over de interne gang van zaken speelt betrouwbaarheid van de informatie een cruciale rol. Dit vereist inzicht in de risico’s die deze betrouwbaarheid bedreigen. Je leert tijdens de lessen grip te krijgen op de informatieprocessen binnen jouw organisatie – onmisbaar in een tijd waarin ICT zich in sneltreinvaart ontwikkelt.

Rapporteren en Adviseren door Financials RAF

Je leert de resultaten van je werkzaamheden goed over te brengen op anderen. Goede schriftelijke communicatie is bij financieel-economische onderwerpen een noodzaak. Deze zijn immers niet voor iedereen even toegankelijk. Je leert hoe je een begrotingsrapportage of jaarverslag kunt vertalen naar een begrijpelijke rapportage voor non-financials. 

Het examen van de opleiding assistent controller

De modules die horen bij de opleiding assistent controller worden afgesloten door middel van afzonderlijke examens. Deze worden enkel afgenomen door de Associatie voor Examinering.

Examen Kostencalculatie niveau 5

Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Kosten- en waardebegrippen
 • Kostensoorten en deze berekenen
 • Kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en kostenbewaking en deze toepassen
 • Kostencalculaties maken
 • Optimaliseringsvraagstukken oplossen

Examen bedrijfsadministratie niveau 5

Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Permanence de l’inventaire toepassen in dienstverlenende-, handels en productieondernemingen.
 • Boekingen maken van kostensoorten.
 • Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethode, opslagmethode en activity based costing
 • De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot het
  eigen vermogen en het vreemd vermogen
 • Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot leasing
 • Boekingen en berekeningen maken in project georiënteerde, industriële en dienstverlenende ondernemingen
 • De kandidaat kan correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopend boekjaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar
 • Het bestaan en de structuur van het referentie grootboekschema

Examen Financiering niveau 5

Het examen bestaat uit open en gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Economische begrippen
 • Investeringsselectie en investeringsberkeningen
 • Vermogensbehoefte van een onderneming bepalen
 • Vermogensmarkt
 • Vormen eigen vermogen en dit berekenen
 • Vormen vreemd vermogen en voorzieningen en dit berekenen
 • Wettelijke regelingen met betrekking tot de jaarverslaglegging

Examen Belastingwetgeving niveau 5

Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 90 minuten. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Belang van Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en gebruik maken van bepalingen uit deze wet.
 • Belangrijkste begrippen voor werkgevers en werknemers, zoals beschreven in de Wet op de loonbelasting 1964.
 • Bepalingen uit Wet op inkomstenbelasting 2001 die van belang zijn voor personen die winst uit onderneming of een resultaat uit overige werkzaamheden verwerven.
 • Belangrijkste rechten en plichten van in Nederland gevestigde MKB-ondernemers zoals beschreven in Wet op de omzetbelasting.

Het examen Rapporteren & Adviseren door Financials

De scriptie kan op ieder gewenst moment ter beoordeling ingediend worden bij de examencommissie. Op basis van het examenprogramma van de Associatie wordt de scriptie beoordeeld op onderstaande eindtermen:

 • financieel-economische theoriekennis
 • verbanden leggen tussen financieel-economische praktijksituaties en verworven kennis
 • logische, consistente en duidelijke schrijfstijl
 • financiële argumenten in besluitvorming analyseren, verklaren en begrijpelijk toelichten in de vorm van een adviesrapportage

Het examen Bestuurlijke Informatievoorziening

Het examen bestaat uit 27 zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie:

 • informatievoorzieningsproces
 • grondbeginselen van de administratieve organisatie
 • maatregelen van interne controle en beheersing
 • waarde kringloopproces met betrekking tot de typologieën handel, productie en dienstverlening
 • inkoop-, opslag- en verkoopproces
 • productieproces
 • dienstverleningsproces
 • financieel proces
 • personeelsvoorzieningsproces

Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij door naar de website van de Associatie: www.associatie.nl.

Studiebelasting

Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties op elke werkdag, het onderdeel RAF wordt schriftelijk ingediend. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij je graag naar de website van de Associatie.

Belangrijk: Geldigheidstermijn certificaten Associatie voor Examinering verandert per 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 kunnen certificaten alleen voor een diploma worden ingewisseld als ze binnen een periode van 4 jaar zijn behaald. Op dit moment geldt deze geldigheidstermijn al voor de examens waarin wetgeving wordt getoetst (Belastingwetgeving niveau 5, Belastingrecht niveau 6, de examens Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid).

De geldigheidstermijn gaat veranderen om een waardevast diploma te kunnen uitgeven waarbij de kandidaat over actuele kennis beschikt. Houd hier daarom vanaf deze datum rekening mee als het examen deel uitmaakt van een samengesteld diploma. Je afzonderlijke Associatie-certificaten blijven desondanks onbeperkt geldig. Heb je hier vragen over? Wij helpen je graag! Neem contact op via info@delaatkenniscentrum.nl of bel ons op 040 2485582.

Vervolgstudie

Heb je jouw opleiding financial controller met succes afgerond en heb jij ambitie op management niveau. Denk dan aan een opleiding Middle Management of Advanced Management!

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de Opleiding Assistent Controller?

De opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden. Heb je de opleiding moderne bedrijfsadministratie afgerond ontvang je vrijstelling voor 4 modulen. Onderstaand de studiebelasting voor de volledige opleiding:
- Een avondopleiding (30 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (18 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

Hoef je slechts 2 modulen te doen is omvat jouw opleiding 3 tot 8 lesweken (afhankelijk van de variant). Voor het schrijven van de rapportage kun je gebruik maken van onze online coaching van de docent.

In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De opleiding Assistent Controller kent verschillende startmomenten per jaar. Zie hiervoor de planning. De opleiding start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg de opleiding Assistent Controller als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de opleiding Assistent Controller?

Cursusprijs voor alle modules

3600,- euro (vrijgesteld van BTW).

Cursusprijs voor de modulen Rapporteren en Adviseren door Financials en Bestuurlijke informatievoorziening

Indien je na jouw opleiding MBA bij ons instituut deze modulen volgt ontvang je een korting van maar liefst 800,- euro op de cursusprijs. 


Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

 • Circa 750,- euro voor de gehele opleiding (incl. 9% BTW)
 • Per module:
  • Module Kostencalculatie: 110,- euro
  • Module Bedrijfsadministratie: 110,- euro
  • Module Belastingwetgeving: 110,- euro
  • Module Financiering: 110,- euro
  • Module BIV: 60,- euro
  • Module RAF: 185,- euro

Hulpmiddelen voor het examen bij de Associatie. Deze hulpmiddelen worden niet standaard versterkt.

 • Een niet-geannoteerde fiscale wettenbundel
 • Het fiscaal memo

Examenvoorbereiding pakket

Eenmalig 17,50 euro (incl. 9% BTW) per module, totaal 105,- euro

Totaalprijs van jouw opleiding Assistent Controller

Inclusief opleiding Moderne Bedrijfsadministratie

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 4455,- euro inclusief BTW.

Enkel aanvullende modulen voor het diploma Assistent Controller

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 2845,- euro inclusief BTW.

Jouw examen boek je rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

De examenkosten zijn niet meegenomen in de totaalprijs. Klik op de link voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering.

Cursusprijzen zijn vrijgesteld van BTW, over het studiemateriaal even eventuele lunchkosten zijn wij genoodzaakt 9% BTW te rekenen. Examenkosten zijn in veel gevallen vrijgesteld van BTW. In een enkel geval dienen wij hierover 21% BTW te rekenen (IVIO).

 

Startdatum Maand Variant Locatie